Dokumenty

Historie knihovny

Olomoucká univerzita byla založena již v roce 1573, měla svoji univerzitní knihovnu s obsáhlou sbírkou knih. V roce 1647 však byla většina knih odvezena do Švédska jako válečná kořist. Po ukončení třicetileté války vybudovali olomoučtí jezuité dva konvikty a školní budovu. V té době byla budována i nová univerzitní knihovna. V roce 1860 byla univerzita zrušena a její knihovna se osamostatnila pod názvem Studijní knihovna.

Po roce 1946, kdy byla v Olomouci znovu univerzita obnovena pod názvem Univerzita Palackého, zůstala její původní knihovna samostatnou a stala se základem pro současnou vědeckou knihovnu. Až do roku 1989 neměla Univerzita Palackého centrální knihovnu, na univerzitě fungovaly pouze malé fakultní a katedrové knihovny.

V roce 1991 vzniklo na Univerzitě Palackého v Olomouci nové pracoviště - Informační centrum UP a jednou z jeho součástí se stala Knihovna UP. Knihovna UP byla původně složena pouze z informačních středisek na fakultách univerzity. Po roce 1997, kdy byla vybudována Ústřední knihovna v historické tereziánské zbrojnici, se do ní přesunula část knihovních fondů z fakult, a to především z Filozofické a Pedagogické fakulty.

Bývalé fakultní knihovny tak spojily své síly, aby vytvořily jednotnou knihovnickou síť univerzity, aby sjednotily pravidla pro zpracování a zpřístupňování dokumentů v souborném katalogu.

Podle Knihovního řádu knihovny: "Posláním knihovny je přispívat k plnění základních úkolů Univerzity Palackého, zvláště pak k rozvoji její funkce vzdělávací a vědeckobadatelské, a to shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a zpřístupňováním knihovních dokumentů a rovněž poskytováním knihovnicko-informačních služeb členům akademické obce UP i ostatním uživatelům."

Podrobnější informace

GDPR

Výroční zprávy

Projekty, články, prezentace

2018

Propagace EIZ a Týden I love ezdroje

INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 29.-30. května 2018 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213

2018

Článek v časopise Knihovna: knihovnická revue

PAJERSKÁ, Anna a Jindra PLANKOVÁ. Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách. Knihovna: knihovnická revue, 29(1), 54–65, ISSN 1801-3252.

2016Participace na projektu PdF UP Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
2016Participace na Modernizaci knihovního fondu, databází a periodik Univerzity Palackého; projekt z Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách kraji v roce 2016, Olomoucký kraj
2013 - 2016Participace na Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, CHINET
2015Participace na projektu PdF UP Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP
2012 - 2014Participace na internacionalizaci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0028
2012 - 2014Participace na Podpoře mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci - POMEZÍ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0091
2013Nákup elektronických knih ze zahraničí
2013Projekt Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (CZ.1.05/3.2.00/12.0228)
2013Participace na Výzvě číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven
2013Participace na programu MŠMT LR
28. 6. 2012Seminář o novinkách ve Web of Knowledge
(Enikö Tóth Szász, zástupkyně společnosti Thomson Reuters)
2010Participace na programu MŠMT INFOZ
6. 9. - 8. 9. 2009Knihovna a architektura (Jubilejní bilancování)
19. 5. 2009Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty - přehled příspěvků
2. 9. - 6. 9. 2005Knihovna a architektura (Interiéry knihoven)
21. 9. - 23. 9. 2003Knihovna a architektura (Knihovny bez bariér)
9. 9. - 11. 9. 2001Knihovna a architektura (Rizika spolupráce v informační společnosti)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)