Britské centrum

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR JE KNIHOVNA UP, TEDY I BRITSKÉ CENTRUM, KTERÉ JE JEJÍ SOUČÁSTÍ, AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. 
VŠECHNY TITULY VYPŮJČENÉ Z BC KUP JSOU AUTOMATICKY PRODLUŽOVÁNY A PŘÍPADNÁ PENÁLE JSOU POZASTAVENA.

V DOBĚ UZAVŘENÍ BC KUP SE NEKONAJÍ PŘÍPRAVNÉ JAZYKOVÉ KURZY, NENÍ TEDY ANI MOŽNÉ SE K ŽÁDNÉMU Z NAŠICH KURZŮ DODATEČNĚ PŘIPOJIT. 
OHLEDNĚ CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK SE, PROSÍM, INFORMUJTE INDIVIDUÁLNĚ NA NAŠEM KONTAKTNÍM E-MAILU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

TÝM BC KUP (bc@upol.cz)

 

O nás

Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci (BC KUP) nabízí specializované služby v oblasti studia a výuky angličtiny, jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových certifikací. Knihovna BC KUP je otevřena nejširší veřejnosti a je budována s cílem, aby zájemci o rozvoj jazykových kompetencí v angličtině vždy našli materiály odpovídající jejich věku a aktuální jazykové úrovni, aby si učitelé a lektoři angličtiny vybrali z dostatečné nabídky inspirativních zdrojů a mohli tak obohatit svou výuku, aby si potenciální kandidáti jazykových zkoušek Cambridge měli kde půjčit vhodné učebnice pro důkladnou přípravu ke zkouškám, aby ctitelé filmového a literárního umění v angličtině objevili při svých návštěvách v BC KUP vždy nějakou zajímavou novinku a aby studenti nejen anglické filologie nalezli potřebné základní či doplňkové materiály ke svému vysokoškolskému studiu. Kompletní nabídku knihovny BC KUP najdete v katalogu.
BC KUP je certifikovaným centrem pro realizaci mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English Exams. Zájemci o přípravu na tyto zkoušky mohou využít nabídky jazykových kurzů, případně si mohou prověřit svou připravenost v pravidelně organizovaných pretestech

Kontaktní údaje

Knihovna UP - Britské centrum
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
GPS: N 49°59.59616', E 17°26.01220'
Telefon: 585 631 874
Email: bc@upol.cz

Otevírací doba

Pondělí     zavřeno

Úterý        10–17
Středa      10–17
Čtvrtek     12–17
Pátek        10–15

Sobota       9–12
Neděle       zavřeno


Změny otevírací doby v r. 2020 (ZAVŘENO)

10.–11. dubna (Velikonoce)    
1.–2. května (státní svátek a sobota po něm)    
8.–9. května (státní svátek a sobota po něm)    
1. července až 15. srpna (letní prázdniny)           
Soboty 22. a 29. srpna (od úterý 18. 8. máme opět standardně otevřeno, ale POZOR, kromě sobot!).  
Od úterý 1. 9. bude opět otevřeno ve standardní otevírací době.
 
28. října (státní svátek)  
17. listopadu (státní svátek)  
22. prosince až 2. ledna 2021 (vánoční prázdniny)

V roce 2021 se na vás budeme těšit od úterý 5. ledna opět v běžné otevírací době.  
 

 

Pracovníci

vedoucí
Mgr. Zuzana Hanelová
585 631 877zuzana.hanelova@upol.cz
Jitka Dopitová585 631 873jitka.dopitova@upol.cz
Mgr. Marcela Koupilová585 631 874marcela.koupilova@upol.cz

Potřebujete-li kontaktovat BC KUP mimo otevírací dobu centra (např. v pondělí), pište na mail bc@upol.cz a uveďte číslo telefonu – pokusíme se s Vámi spojit co nejdříve.

Podmínky členství a ceník

Knihovna Britského centra je otevřena veřejnosti. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení a přihlásit se je možné kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je kromě dokladu totožnosti a financí na úhradu registračního poplatku zapotřebí i fotografie pasového formátu. Studenti a zaměstnanci UP, absolventi UP a studenti U3V potřebují pro registraci doklad totožnosti a kartu UP, studenti U3V a absolventi UP pak ještě 100,- Kč na snížený registrační poplatek. 
POZOR! V BC KUP nelze prozatím platit bankovní kartou.

Ceník poplatků a placených služeb
Registrace pro veřejnost                                 400,–  Kč (členství na 12 měsíců)
Registrace pro studenty a zaměstnance UP     zdarma
Registrace pro absolventy UP a studenty U3V 100,–  Kč (členství na 12 měsíců)
Kopírování, formát A4                                        1,20 Kč za stránku

Cambridgeské zkoušky

BRITSKÉ CENTRUM KUP JE JEDINÝM ZKOUŠKOVÝM CENTREM SE SÍDLEM V OLOMOUCI, KDE MŮŽETE ABSOLVOVAT POČÍTAČOVOU FORMU CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK.

Mezinárodní zkoušky Cambridge English Qualifications pořádáme ve spolupráci s British Council Czech Republic, což přináší zájemcům nejen komfort při registraci a platbě registračního poplatku (možnost platby on-line), ale také podporu velké organizace, která garantuje dodržování všech souvisejících předpisů (ochrana osobních údajů, ochrana nezletilých kandidátů) a kvalitu organizace zkoušek.
Zkoušky jsou celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro doložení úrovně znalosti anglického jazyka. Jsou určeny všem, kdo potřebují certifikát s neomezenou mezinárodní platností, který zaujme, poskytuje výhodu nebo je dokonce vyžadován při přijímacích řízeních ke studiu nebo při výběrových řízeních na pracovní pozice. Certifikáty Cambridge English jsou globálně nejrozšířenějšími jazykovými certifikáty a po celém světě je uznávají desetitisíce firem a vzdělávacích institucí

Termíny zkoušek v BC KUP 12/2019–06/2020 (termíny řazeny vzestupně dle data)    REGISTRACE KE ZKOUŠCE
Termíny zkoušek v BC KUP 12/2019–06/2020 (termíny řazeny dle úrovně zkoušky)

Co očekávat v den zkoušky

Souhlas s pořízením fotografie kandidáta mladšího 18 let

Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta UP poskytují svým studentům za složení jazykových zkoušek Cambridge mimořádné stipendium.

Stipendium FF UP

Stipendium PřF UP

Přehled přípravných materiálů a doporučené literatury dostupné v Britském centru KUP

Individuální registrace

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Cambridge Assessment English začala na podzim r. 2018 používat nové názvy zkoušek, takové, které transparentně odkazují na tzv. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), přičemž se jedná o stále stejné kvalifikace. Např. zkouška FCE má nový oficiální název B2 First, zkouška CAE má nový název C1 Advanced. British Council Prague, jehož prostřednictvím registrace na zkoušky Cambridge English Qualifications v Britském centru KUP probíhá, zachoval pro lepší přehlednost v registračním systému staré zkratky alespoň v závorce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu bc@upol.cz nebo telefonu 585631877/73/1874.

Ke zkoušce pořádané v našem centru se můžete registrovat online. Prosím, nepoužívejte při registraci diakritiku – ani při zadávání jména a příjmení, ani při zadávání místa bydliště. Po správném provedení registrace obdržíte automatické potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Na tuto e-mailovou adresu vám později přijdou další pokyny ke zkoušce a v příslušném časovém odstupu i informace o zpřístupnění výsledků a uvolnění certifikátů.
Vaše registrace je platná teprve po uhrazení celého poplatku za zkoušku (on-line nebo bankovním převodem na účet 2048040318/2600), a to pokud možno 3 dny před uzavřením registrace pro danou zkoušku. Variabilní symbol pro platbu bankovním převodem je 9006. Do informace pro příjemce zadejte registrační číslo přidělené  registračním systémem British Council (R-CZ….), vaše příjmení a jméno.
Pokud provádíte registraci na poslední chvíli, doporučujeme platbu on-line. Nemáte-li možnost zaplatit on-line, popř. se platba nezdaří, proveďte platbu bankovním převodem, vygenerujte si z internetového bankovnictví potvrzení o platbě a to nám zašlete na adresu bc@upol.cz s jasným předmětem mailu: Poplatek za zkoušku, typ a datum zkoušky, jméno a příjmení kandidáta). Případně proveďte platbu složenkou na poště a zašlete nám sken kopie ústřižku (taktéž na mail bc@upol.cz). 

Hromadné registrace

Školám a firmám nabízíme možnost hromadné registrace kandidátů. V rámci hromadné registrace komunikujeme s institucí jako zástupcem kandidátů a poskytujeme jí veškeré informace. Instituce hradí poplatky za kandidáty hromadně. Pro hromadnou registraci je třeba nejprve odeslat kontaktní údaje vaší společnosti do registračního systému. Hromadné registrace je potom možné provádět zde.

Průvodce online registrací pro instituce

Formulář souhlasu s fotografováním uchazeče mladšího 18 let

Zkoušky na počítači

V Britském centru KUP je díky jeho vybavení možné absolvovat cambridgeskou zkoušku i na počítači (computer based exam).  Ústní část zkoušky je stejná jako u papírové formy  - tedy skládá se v interakci s examinátorem a minimálně ve dvojici s dalším kandidátem. Rozsah a obtížnost zkoušky a platnost certifikátu jsou stejné jako u papírové formy zkoušky. Výhodou počítačové formy zkoušky je poslech do sluchátek a v části writing zkouškový systém automaticky počítá slova, můžete mazat bez škrtání. Během počítačové formy zkoušky si můžete dělat poznámky nebo psát koncept na papír. 

Seznamte se s prostředím testu FCE

Seznamte se s prostředím testu CAE

Hodnocení výsledků cambridgeských zkoušek

Současné hodnocení přináší absolventům cambridgeských zkoušek přesnější zařazení jejich výsledků ve Sjednoceném evropském referenčním rámci pro jazyky (Common European Framework of Reference - CEFR).

Kandidát s vynikajícím průměrným výsledkem (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Např. kandidát se známkou A ze zkoušky B2 First (FCE) získá sice certifikát s tímto názvem, ale potvrzená úroveň bude C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož bodové hodnocení je nižší než potřebné pro známku C, získá také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Tedy např. kandidát, kterému o několik bodů uniklo hodnocení C ve zkoušce C1 Advanced (CAE), získá certifikát potvrzující jeho úroveň B2.

Více o hodnocení cambridgeských zkoušek

Pretest aneb Cambridgeská zkouška nanečisto

Zkouška nanečisto je v Britském centru KUP organizována jako jednodenní přípravný kurz na cambridgeskou zkoušku (úroveň volí zájemce o pretest z nabídky v přihlášce). Tento kurz zahrnuje jednak pretest, který v maximální možné míře (forma, organizace, časová dotace) koresponduje se zkouškou Cambridge English v její papírové formě, jednak informace k organizaci zkoušky, tipy a upozornění, na co si dát v den reálné zkoušky pozor. K průběhu ústní části pretestu obdrží účastníci ihned po jejím skončení zpětnou vazbu od examinátora. Zpětnou vazbu k celkovému výsledku a výsledkům jednotlivých částí pretestovacího kurzu obdrží účastníci do dvou týdnů spolu s doporučením, jak dále postupovat v přípravě na cambridgeskou zkoušku. Získají tak komplexní informací o stupni své připravenosti na reálnou zkoušku. Pokud pretestovací kurz odhalí slabá místa, je možné se na ně před termínem zkoušky zaměřit a zvýšit tak šanci při cambridgeské zkoušce uspět. 

Rozšíření nabídky přípravných kurzů na zkoušky Cambridge English v Britském centru KUP přineslo v roce 2020 i více termínů jednodenních pretestovacích kurzů. Letos byl vzhledem k epidemii coronaviru zrušen jarní termín  28. 3., konání pretestu v termínu  18. 4. bude záviset na vývoji situace. Přihlášení zájemci budou informováni.
Další termíny pretestování jsou plánovány na druhou polovinu září a na začátek ledna následujícího roku (obě data budou upřesněna). 
Věříme, že více termínů pro možnost vyzkoušet si cambridgeskou zkoušku nanečisto uvítají nejen frekventanti našich kurzů, kteří mají jednodenní pretestovací kurz v rámci svého kurzu zdarma, ale i ostatní zájemci. Ti za jednodenní pretestovací kurz  B1/PET zaplatí 600 Kč (studenti, zaměstnanci a absolventi UP 400,- Kč), za vyšší úrovně B2/FCE, C1/CAE a C2/CPE pak 900 Kč (studenti, zaměstnanci a absolventi UP 600,- Kč).

PŘIHLÁŠKA

Britské centrum a děti

Chcete-li u svých dětí rozvíjet angličtinu již od raného věku, najdete v Britském centru bohatou nabídku dětských knih, časopisů, filmů a her. Naše pracovnice vám ochotně poradí, které jsou vhodné pro věk vašeho dítěte.
V tomto oddílu našeho webu budete průběžně nacházet tipy na zajímavé tituly z nabídky BC KUP pro děti. Od ledna 2020 si můžete v BC zapůjčit nový výukový časopis pro nejmladší studenty angličtiny (A0–A1) – PLAY.

Na stránkách naší partnerské instituce British Council najdete zdroje a metodické návody pro rozvoj angličtiny u dětí. Přispět mohou i filmečky s oblíbenou ovečkou https://www.britishcouncil.org/english/timmy.

Pro starší děti ve věku cca 10–12 let jsme otevřeli v říjnu loňského roku přípravný kurz angličtiny na cambridgeskou zkoušku A2 Key for Schools (dříve KET for Schools). K kurzu již proběhlo 16 lekcí z celkových 32, ale  i tak ještě můžete své dítě přihlásit, určitě si v našem kurzu angličtinu zlepší a v přátelském a motivujícím prostředí si zafixuje důležité jazykové struktury a jevy, na kterých bude dále snáze stavět. Prosíme, abyste se v případě zájmu o připojení k tomuto běžícímu kurzu na nás obrátili nejdříve mailem (bc@upol.cz) nebo telefonicky (585631877/73/74).

  

Prodlužování výpůjček

1. Výpůjčky pohodlně prodloužíte prostřednictvím svého čtenářského účtu. K přihlášení použijte jako uživatelské jméno celé číslo Vašeho průkazu, před které vložíte písmena BC. Např. pokud máte průkaz BC, bude výsledný tvar uživatelského jména BCB00000XXXXX, u průkazu studenta UP BCC00000XXXXX, u zaměstnance UP BCD00000XXXXX, u absolventa UP BCF000000XXXXX. Za X dosaďte příslušná čísla na Vašem průkazu. Uživatelským jménem je i adresa e-mailu, kterou jste zadali při registraci do BC KUP. Absolventi UP se musejí hlásit číslem průkazu tehdy, pokud při registraci do BC použili stejnou e-mailovou adresu jako při registraci absolventa UP. .

2. Jako Vaše heslo bylo při registraci nastaveno Vaše křestní jméno s malým počátečním písmenem, bez háčků a čárek. Pokud nefunguje, kontaktujte nás, prosím. Pokud funguje, můžete si ho po prvním přihlášení změnit na bezpečnější heslo.

Katalog

katalogu Britského centra KUP najdete unikátní nabídku literatury vhodné pro všechny zájemce o angličtinu – o její zlepšování, studium či výuku.

Co nabízíme

 • učebnice pro všechny jazykové úrovně
 • zjednodušená četba s CD
 • kurzy na DVD
 • slovníky a gramatiky
 • filmy v původním znění (s anglickými titulky)
 • hudba na CD, multimediální CD-ROM
 • obchodní a odborná angličtina pro všechny úrovně
 • reálie Velké Británie (v knižní i multimediální podobě)
 • současná i klasická beletrie (v knižní i multimediální podobě)
 • britské časopisy
 • materiály ke cambridgeským zkouškám
 • materiály ke zkoušce TOEFL
 • odborná literatura pro učitele angličtiny
 • jazykové testy všech úrovní (s klíči)

Dostupné úrovně studijních materiálů

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced
 • Proficiency

Dárkové poukazy

Lámete si někdy hlavu tím, jakým dárkem udělat radost dětem, sourozencům, rodičům, prarodičům - ať k narozeninám, nebo třeba k Vánocům? Zkuste věnovat dárkový poukaz na služby a produkty poskytované Britským centrem KUP. Poukazy je možné zakoupit již v ceně od 400 Kč (roční členství ve specializované multimediální knihovně BC KUP) až po 7 200 Kč (roční kurz angličtiny v úrovních B2, C1 a C2). Formou dárkového poukazu můžete darovat např. registraci na cambridgeskou zkoušku nanečisto (400 až 900 Kč), certifikovanou cambridgeskou zkoušku (3 000 až 5 000 Kč) nebo kurz angličtiny (od 2 660 Kč). Velkorysým dárkem pak může být poukaz na kombinaci přípravného kurzu a cambridgeské zkoušky.
Bližší informace na telefonu 585631873/74/77, mailem na bc@upol.cz nebo přímo v Britském centru KUP v naší otevírací době.

Partnerství

Ve spolupráci s různými partnery realizujeme vzdělávací, literární a společenské projekty. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás.

British Council

British Council vznikl v roce 1934, má pobočky ve více než 100 zemích na celém světě a patří mezi hlavní světové organizace pro vzdělání a kulturu. Projekty, které British Council pořádá v oblasti umění, vědy, řízení, sportu a anglického jazyka, napomáhají budování oboustranně prospěšných vztahů mezi lidmi ve Spojeném království a v ostatních zemích a šíření povědomí o britské kreativitě a úspěších.

Pro učitele a studenty angličtiny jsou určeny např. projekty LearnEnglish, Teaching English nebo LearnEnglish Mobile.

Partnerské knihovny

British Council spolupracuje v současné době s deseti partnerskými knihovnami. Knihovny mají různé zřizovatele a členství je vzájemně nepřenosné.

Přehled partnerských knihoven

Nakladatelství

Díky spolupráci se zástupci některých britských nakladatelství zaměřených na English Language Teaching and Learning si v Britském centru můžete prohlédnout ukázky z jejich nejnovější produkce.

K nahlédnutí jsou rovněž katalogy a ceníky celé řady britských nakladatelství.

Přehled nakladatelství a distributorů (včetně kontaktů)

Užitečné odkazy

British Council - Informace o projektech a službách našeho hlavního partnera

Jazyková škola UPLIFT - Jazyková škola Filozofické fakulty UP

Cambridge English - Informace o mezinárodních zkouškách  z angličtiny

English in Britain - Akreditované kurzy angličtiny ve Spojeném království

Education UK - Britské školství online

Flo-Joe - Příprava k jazykovým zkouškám FCE a CAE

IELTS - Příprava ke zkoušce IELTS

TeachingEnglish - Webová platforma pro učitele angličtiny

Britské centrum na Facebooku

Od června 2019 můžete pravidelně každý pátek sledovat na facebookovém profilu Knihovny UP tzv. British Friday, kde zveřejňujeme aktuální odkazy na naše aktivity a vybrané zajímavosti vztahující se k anglosaské kultuře.