Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty

Téma

Odborný seminář byl zaměřen na postupy při přípravě a realizaci průzkumů v knihovnách a na statistické zpracování získaných údajů, včetně informací o psychologických aspektech této problematiky. Účastníci byli informováni o dosavadních zkušenostech knihoven.

Přehled příspěvků

Jak postupovat při přípravě průzkumů mezi čtenáři knihovny, Mgr. Daniel Čermák, SOÚ AV ČR, Praha

Statistické zpracování dat, RNDr. Eva Reiterová, Ph.D., FF UP doplnit odkaz

Výsledky ankety "Kde a jak hledáte odborné informace?", PhDr. Ludmila Slezáková, Knihovna UP

Zkušenosti s hodnocením služeb Univerzitní knihovny ZČU v Plzni, PhDr. Miloslava Faitová, Mgr. Zuzana Činátlová, UK ZČU v Plzni

Anketa v Ústřední knihovně FF MU, Mgr. et Mgr, Lenka Hořínková-Kouřilová, ÚK FF MU, Brno

Problematika psychologické interpretace dat, PhDr. Jan Šmahaj, FF UP doplnit odkaz