Katalogy

Katalogy Knihovny UP

Souborný katalog - fond Knihovny UP

Katalogy sbírek

Academia film Olomouc (AFO)
Academia film Olomouc (AFO) je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu.

Archiv UP
Archiv Univerzity Palackého v Olomouci je specializovaným akreditovaných pracovištěm. Badatelna nabízí akademické obci i veřejnosti možnost studovat písemné a obrazové materiály.

Czech Academic City

Huggins Library
Sbírka z pozůstalosti amerického historika Nathana Hugginse.

Katalog literatury pro uživatele se specifickými nároky
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami poskytuje komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V katalogu naší knihovny jsou zpracovány speciální dokumenty právě pro potřeby těchto studentů. K jejich využití je potřeba si vyžádat přístupové údaje přímo na stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami.

Knihovna Arbeitsstelle
Knihovna Centra pro výzkum německé moravské literatury

Knihovna Francouzského centra

Knihovna I. Poledňáka
Knihovna z pozůstalosti profesora Ivana Poledňáka z oblasti muzikologie.

Knihovna J. L. Fischera
Knihovna z pozůstalosti Violy Fischerové, dcery prvního rektora obnovené Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1946-1949 - Josefa Ludvíka Fischera.

Knihovna Katedry asijských studií
Knihovna Katedry asijských studií nabízí tuzemské i zahraniční publikace týkající se Číny, Japonska, Indonésie, Koreje (literatura, lingvistika, dějiny, antropologie, geografie, religionistika atd.)

Knihovna M. Tognera
Sbírka z pozůstalosti historika umění Milana Tognera.

Knihovna Miloše Zapletala
Dar spisovatele, překladatele a skautského činovníka Miloše Zapletala zaměřený na oblast skautingu.

Knihovna P. Tigrida
Knihovna z pozůstalosti Pavla Tigrida.

Knihovna R. Smetany
Sbírka z pozůstalosti hudebního historika Roberta Smetany.

Knihovna sekce archeologie KHI
Základní archeologická středoevropská literatura se zaměřením na české země a Slovensko. Je členěna na monografie a časopisy. Výpůjčky knih jsou absenční, v případě potřeby je ale možné omezené studium přímo v prostorách knihovny. Během otevírací doby (po - čt: 10:00-13:30 | pá: 10:00-12:30) je v knihovně stálá služba (Mgr. Jan Andres); v případě výpůjčky mimo uvedenou otevírací dobu se obracejte na vedoucího knihovny Mgr. Miloše Hlavu, Ph.D. (milos.hlava@upol.cz).
Umístění knihovny: budova Na Hradě, místnost 2.13

Richterova knihovna na Katedře dějin umění FF
Richterova knihovna na Katedře dějin umění FF je pojmenovaná na počest historika umění a zakladatele dějin umění jako studijního oboru na olomoucké univerzitě Václava Richtera. Obsahuje několik tisíc svazků odborné literatury a několik desítek titulů odborných periodik.

Staré tisky
Staré tisky jsou sbírkou starých a vzácných tisků (dokumenty vydané před rokem 1860), které vlastní Knihovna Univerzity Palackého. Probíhá postupné zpracovávání těchto dokumentů, sbírka bude nadále doplňována.

Publikace studentů a pracovníků UP

Kvalifikační práce - bakalářské, diplomové a disertační práce

Publikační činnost - publikační aktivita pracovníků Univerzity Palackého