Dokumenty

Historie knihovny

Olomoucká univerzita byla založena již v roce 1573, měla svoji univerzitní knihovnu s obsáhlou sbírkou knih. V roce 1647 však byla většina knih odvezena do Švédska jako válečná kořist. Po ukončení třicetileté války vybudovali olomoučtí jezuité dva konvikty a školní budovu. V té době byla budována i nová univerzitní knihovna. V roce 1860 byla univerzita zrušena a její knihovna se osamostatnila pod názvem Studijní knihovna.

Po roce 1946, kdy byla v Olomouci znovu univerzita obnovena pod názvem Univerzita Palackého, zůstala její původní knihovna samostatnou a stala se základem pro současnou vědeckou knihovnu. Až do roku 1989 neměla Univerzita Palackého centrální knihovnu, na univerzitě fungovaly pouze malé fakultní a katedrové knihovny.

V roce 1991 vzniklo na Univerzitě Palackého v Olomouci nové pracoviště - Informační centrum UP a jednou z jeho součástí se stala Knihovna UP. Knihovna UP byla původně složena pouze z informačních středisek na fakultách univerzity. Po roce 1997, kdy byla vybudována Ústřední knihovna v historické tereziánské zbrojnici, se do ní přesunula část knihovních fondů z fakult, a to především z Filozofické a Pedagogické fakulty.

Bývalé fakultní knihovny tak spojily své síly, aby vytvořily jednotnou knihovnickou síť univerzity, aby sjednotily pravidla pro zpracování a zpřístupňování dokumentů v souborném katalogu.

Podle Knihovního řádu knihovny: "Posláním knihovny je přispívat k plnění základních úkolů Univerzity Palackého, zvláště pak k rozvoji její funkce vzdělávací a vědeckobadatelské, a to shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a zpřístupňováním knihovních dokumentů a rovněž poskytováním knihovnicko-informačních služeb členům akademické obce UP i ostatním uživatelům."

Podrobnější informace

GDPR

Návštěvní řád

Návštěvní řád Knihovny UP

Výroční zprávy

Rok Výroční zpráva

2023

Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2023

Rok Výroční zpráva
2022 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2022
2021 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2021
Příloha č. 1 k Výroční zprávě Knihovny UP za rok 2021: Otevírací doba ÚK Zbrojnice
2020 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2020
Příloha č.1 k Výroční zprávě Knihovny UP za rok 2020, otevírací doba ÚK Zbrojnice
2019 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2019
2018 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2018
2017 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2017
2016 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2016
2015 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2015
2014 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2014
2013 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2013
2012 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2012
2011 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2011
2010 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2010
2009 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2009
2008 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2008
2007 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2007
2006 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2006
2005 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2005
2004 Výroční zpráva knihovny UP za rok 2004
2003 Výroční zpráva Knihony UP za rok 2003
2002 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2002
2001 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2001
2000 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 2000
1999 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 1999
1998 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 1998
1997 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 1997
1996 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 1996
1995 Výroční zpráva Knihovny UP za rok 1995

 

 

 

 

Projekty, články, prezentace

2018

Propagace EIZ a Týden I love ezdroje

INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 29.-30. května 2018 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213

2018

Článek v časopise Knihovna: knihovnická revue

PAJERSKÁ, Anna a Jindra PLANKOVÁ. Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách. Knihovna: knihovnická revue, 29(1), 54–65, ISSN 1801-3252.

2016Participace na projektu PdF UP Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
2016Participace na Modernizaci knihovního fondu, databází a periodik Univerzity Palackého; projekt z Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách kraji v roce 2016, Olomoucký kraj
2013 - 2016Participace na Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, CHINET
2015Participace na projektu PdF UP Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP
2012 - 2014Participace na internacionalizaci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0028
2012 - 2014Participace na Podpoře mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci - POMEZÍ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0091
2013Nákup elektronických knih ze zahraničí
2013Projekt Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (CZ.1.05/3.2.00/12.0228)
2013Participace na Výzvě číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven
2013Participace na programu MŠMT LR
28. 6. 2012Seminář o novinkách ve Web of Knowledge
(Enikö Tóth Szász, zástupkyně společnosti Thomson Reuters)
2010Participace na programu MŠMT INFOZ
6. 9. - 8. 9. 2009Knihovna a architektura (Jubilejní bilancování)
19. 5. 2009Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty - přehled příspěvků
2. 9. - 6. 9. 2005Knihovna a architektura (Interiéry knihoven)
21. 9. - 23. 9. 2003Knihovna a architektura (Knihovny bez bariér)
9. 9. - 11. 9. 2001Knihovna a architektura (Rizika spolupráce v informační společnosti)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)