Dokumenty

Historie knihovny

Olomoucká univerzita byla založena již v roce 1573, měla svoji univerzitní knihovnu s obsáhlou sbírkou knih. V roce 1647 však byla většina knih odvezena do Švédska jako válečná kořist. Po ukončení třicetileté války vybudovali olomoučtí jezuité dva konvikty a školní budovu. V té době byla budována i nová univerzitní knihovna. V roce 1860 byla univerzita zrušena a její knihovna se osamostatnila pod názvem Studijní knihovna.

Po roce 1946, kdy byla v Olomouci znovu univerzita obnovena pod názvem Univerzita Palackého, zůstala její původní knihovna samostatnou a stala se základem pro současnou vědeckou knihovnu. Až do roku 1989 neměla Univerzita Palackého centrální knihovnu, na univerzitě fungovaly pouze malé fakultní a katedrové knihovny.

V roce 1991 vzniklo na Univerzitě Palackého v Olomouci nové pracoviště - Informační centrum UP a jednou z jeho součástí se stala Knihovna UP. Knihovna UP byla původně složena pouze z informačních středisek na fakultách univerzity. Po roce 1997, kdy byla vybudována Ústřední knihovna v historické tereziánské zbrojnici, se do ní přesunula část knihovních fondů z fakult, a to především z Filozofické a Pedagogické fakulty.

Bývalé fakultní knihovny tak spojily své síly, aby vytvořily jednotnou knihovnickou síť univerzity, aby sjednotily pravidla pro zpracování a zpřístupňování dokumentů v souborném katalogu.

Podle Knihovního řádu knihovny: "Posláním knihovny je přispívat k plnění základních úkolů Univerzity Palackého, zvláště pak k rozvoji její funkce vzdělávací a vědeckobadatelské, a to shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a zpřístupňováním knihovních dokumentů a rovněž poskytováním knihovnicko-informačních služeb členům akademické obce UP i ostatním uživatelům."

Podrobnější informace

GDPR

Projekty, články, prezentace

2018

Článek v časopise Knihovna: knihovnická revue

PAJERSKÁ, Anna a Jindra PLANKOVÁ. Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách. Knihovna: knihovnická revue, 29(1), 54–65, ISSN 1801-3252.

2016Participace na projektu PdF UP Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
2016Participace na Modernizaci knihovního fondu, databází a periodik Univerzity Palackého; projekt z Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách kraji v roce 2016, Olomoucký kraj
2013 - 2016Participace na Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, CHINET
2015Participace na projektu PdF UP Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP
2012 - 2014Participace na internacionalizaci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0028
2012 - 2014Participace na Podpoře mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci - POMEZÍ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0091
2013Nákup elektronických knih ze zahraničí
2013Projekt Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (CZ.1.05/3.2.00/12.0228)
2013Participace na Výzvě číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven
2013Participace na programu MŠMT LR
28. 6. 2012Seminář o novinkách ve Web of Knowledge
(Enikö Tóth Szász, zástupkyně společnosti Thomson Reuters)
2010Participace na programu MŠMT INFOZ
6. 9. - 8. 9. 2009Knihovna a architektura (Jubilejní bilancování)
19. 5. 2009Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty - přehled příspěvků
2. 9. - 6. 9. 2005Knihovna a architektura (Interiéry knihoven)
21. 9. - 23. 9. 2003Knihovna a architektura (Knihovny bez bariér)
9. 9. - 11. 9. 2001Knihovna a architektura (Rizika spolupráce v informační společnosti)

Zprávy ze zahraničních služebních cest

Slovensko 2018
28.5.-1.6.2018, Bratislava, Slovensko
Spojené království 201713.-18.8. 2017, Londýn, Spojené království
Itálie 201729.5. - 2.6. 2017, Bologna, Itálie
Finsko 20173.-7.4. 2017, Helsinky, Finsko
EASL 20166.-10.9. 2016, University of Zurych, Švýcarsko
Knihovny Dánska 20166.-9.4. 2016, Herning, Aarhus, Kodaň
Irsko 201510.-17.10. 2015, Dublin, Irsko
EASL 20158.-13.9. 2015, Oxford, Velká Británie
CDPDL 201514.-22.6. 2015, Xi'an, ČLR
Krakov 20159.-13.3. 2015., Krakov, Polsko
Finsko 20142.-8.11. 2014, Helsinky, Vaasa, Finsko
EASL 20142.-7.9. 2014, Stockholm, Švédsko
CNKI 20141.-9.7. 2014, Jinan, Čína
ECIL 201322.-25.10. 2013, Istanbul, Turecko
LIBER 201324.-28.6. 2013, Mnichov, Německo
Londýn 201220.-24.8. 2012, Londýn, Velká Británie
Jižní Tyrolsko 20116.-9.6. 2011, Sterzing, Brixen, Bolzano, Itálie
LIBER 201029.6.-2.7. 2010, Aarhus, Dánsko
Paříž 200816.11.-6.12. 2008, Paříž, Francie
Berlín 200817.8.-30.8. 2008, Berlín, Německo
LIBER 20081.7.-5.7. 2008, Istanbul, Turecko
Berlín 200823.4.-27.4. 2008, Berlín, Německo
Vídeň 200714.10.-21.10. 2007, Vídeň, Rakousko
Polsko 200720.9. 2007, Katovice
EAHIL 200712.9.-15.9. 2007, Krakov, Polsko
Belgie 200724.4.-29.4. 2007, Brusel, Antverpy
ELAG 200624.4.-30.4. 2006, Bukurešť, Rumunsko
Londýn 200619.3.-29.3. 2006, Plymouth, Londýn, Velká Británie
Utrecht 200621.3.-25.3. 2006, Utrecht, Holandsko
Německo 200614.3.-16.3. 2006, Německo
ELAG 200531.5.-3.6. 2005, CERN, Švýcarsko
Londýn, Cambridge18.9.-24.9. 2004, Londýn, Velká Británie
LIBER 200429.6.-2.7. 2004, Petrohrad, Rusko
ELAG 20048.6.-11.6. 2004, Trondheim, Norsko
Bolzano16.3.-19.3. 2004, Bolzano, Itálie
Asser College Europe3.10.-4.10. 2003, Budapešť, Maďarsko
Studijní pobyt20.7.-29.7. 2003, Dánsko, Švédsko, Norsko
LIBER 200316.6.-20.6. 2003, Řím, Itálie
ELAG 20032.4.-4.4. 2003, Bern, Švýcarsko