Služby

Akvizice

Doplňování knihovního fondu Knihovny Lékařské fakulty - Mgr. Romana Applová (romana.applova@upol.cz, 585 632 965).


Rešerše

Rešerše jsou zpracovávány pro doktorandy a akademické pracovníky LF UP.

Požadavky na rešerše zasílejte na jednotném formuláři.

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

dana.subova@upol.cz

585 632 951
Mgr. Alexandra Hlochová

alexandra.hlochova@upol.cz

585 632 961

Meziknihovní výpůjční služby

Žádanka pro interní uživatele

Žádanka pro knihovny

Za vyřízení požadavků zodpovídá Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz, 585 632 954).

Tisk dokumentů, kopírování

Systém SafeQ umožňuje samoobslužný tisk a kopírování. Nabíjení kreditu na kartu ISIC se provádí v půjčovně lékařské literatury od pondělí do pátku v době 8:00 - 15:30.

Ceny tisku a kopírování se řídí Ceníkem úhrad a placených služeb Knihovny Univerzity Palackého.

Návod k tisku, kopírování a skenování

Konzultace, školení

Požadavky zasílejte vedoucí Knihovny Lékařské fakulty RNDr. Daně Šubové, Ph.D. (dana.subova@upol.cz , 585 632 951).