Služby

Akvizice

Doplňování knihovního fondu Knihovny Lékařské fakulty - RNDr. Dana Šubová (dana.subova@upol.cz, 585 632 965).


Rešerše

Požadavky na rešerše zasílejte na jednotném formuláři:

Daniela Smolíková

daniela.smolikova@upol.cz

585 632 961
RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

dana.subova@upol.cz

585 632 965

Meziknihovní výpůjční služby

Žádanka pro interní uživatele

Žádanka pro knihovny

Za vyřízení požadavků zodpovídá Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz, 585 632 954).

Tisk dokumentů, kopírování

Systém SafeQ umožňuje samoobslužný tisk a kopírování. Nabíjení kreditu na kartu ISIC se provádí v půjčovně lékařské literatury od pondělí do pátku v době 8 - 15.30.

Ceny tisku a kopírování se řídí Ceníkem úhrad a placených služeb Knihovny Univerzity Palackého.

Návod k tisku

Návod ke kopírování

Konzultace, školení

Požadavky zasílejte vedoucí Knihovny Lékařské fakulty Mgr. Veronice Kopečné (veronika.kopecna@upol.cz , 585 632 951).

CEBHC - České centrum Evidence-Based Healthcare

Konzultace k problematice systematických review (SR) - PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (miloslav.klugar@upol.cz, 585 632 715)