Služby

Výpůjčka a vracení dokumentů

Knihovna UP poskytuje prezenční výpůjční služby pro práci přímo ve studovně a dále pak absenční výpůjční služby pro studium mimo knihovnu (Knihovní řád a jeho novela). Absenční výpůjční služby jsou omezeny na studenty UP, zaměstnance UP, absolventy UP a další kategorie uživatelů. Pedagogové a doktorandi podílející se na výuce si mohou vypůjčit i dokumenty určené k prezenčnímu studiu. Jako čtenářský průkaz slouží identifikační karta.

Vracení dokumentů prostřednictvím biblioboxu

Vypůjčené dokumenty lze vrátit mimo otevírací dobu knihovny prostřednictvím návratového boxu (biblioboxu). Dokumenty budou odepsány z konta uživatele nejpozději následující pracovní den. Biblioboxy se nachází naproti vrátnice Zbrojnice, před budovou Teoretických ústavů, před budovou Přírodovědecké fakulty (Envelopa) a v budově 27a Přírodovědecké fakulty na Šlechtitelů, před budovou Fakulty tělesné kultury (Neředín), v budově A vedle schodiště na Právnické fakultě. Biblioboxy jsou určeny pouze pro vracení dokumentů Knihovny Univerzity Palackého!

Čtenářské konto (Můj účet v knihovně)

Slouží ke kontrole, prodlužování a rezervování výpůjčených dokumentů. Ve Zbrojnici konto slouží také k objednávání dokumentů ze skladu. Čtenářské konto si mohou uživatelé zřídit přímo v knihovně u výpůjčního pultu nebo mailem vypujcka@upol.cz, případně na odkazu https://library.upol.cz/arl-upol/cs/zapomenute-heslo/.

Objednání knih a časopisů ze skladu

Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách Zbrojnice, si lze vyžádat pomocí čtenářského konta. Dokumenty jsou přístupné ke studiu jednu hodinu po vyžádání. V případě žádosti o absenční výpůjčku dosud nezkatalogizovaných dokumentů jsou tyto připraveny do druhého dne. Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách na ostatních pobočkách, si lze vyžádat osobně u pracovníků příslušné knihovny.

Prodlužování dokumentů

Prodloužit lze pouze dokument, který není rezervován jiným čtenářem. Prodloužení je možné provést pomocí čtenářského konta nebo o prodloužení požádat osobně v knihovně, telefonicky (585 631 749) nebo přes e-mail (vypujcka@upol.cz). Každý dokument lze prodloužit pouze třikrát.

Rezervace dokumentů

Rezervovat lze pouze vypůjčené dokumenty pomocí čtenářského konta. Rezervovaný dokument si čtenář vyzvedává na pobočce, kterou si zvolil.

Informační služby uživatelům

Nedílnou součástí činnosti výpůjčních oddělení je průběžná práce se čtenářem a zajišťování metodické a poradenské služby jednotlivcům – vyhledávání dokumentů v katalogu UP.

Poplatky za pozdní vrácení

Při nevrácení vypůjčeného dokumentu ve stanoveném termínu vzniká peněžitý dluh (ceník).

Půjčování prezenčních knih do noční studovny

Od 1. 11. 2017 si mohou uživatelé Knihovny UP zapůjčit prezenční knihy do noční studovny Knihovny Zbrojnice. Knihy je možné zapůjčit vždy hodinu před koncem otevírací doby Knihovny Zbrojnice. Knihy je nutné vrátit následující pracovní den do 9:00. Uživatel může mít zapůjčeno maximálně 15 knih, včetně výpůjček do noční studovny. V případě kategorie A 25 knih. Zapůjčené knihy lze vrátit do biblioboxu, po 9:00 výhradně u hlavního výpůjčního pultu v 1. patře Zbrojnice. Při pozdním vrácení bude účtována pokuta 50,- Kč na každou zapůjčenou knihu. Každou následující hodinu se pak bude navyšovat o dalších 50,- Kč. Vstup a odchod ze studovny mimo otevírací dobu knihovny je umožněn vždy v celou hodinu (+/- 10 minut) prostřednictvím identifikační karty (ISIC). Vstup do budovy Zbrojnice je umožněn pouze z ulice Biskupské nám. 1 (na straně vrátnice).

Půjčování notebooků a tabletů

V Knihovně UP je možné si v naléhavých případech prezenčně zapůjčit notebook nebo tablet. Jedná se o krátkodobou výpůjčku (například v případě opravy vlastního přístroje). Notebooky jsou k dispozici na všech pobočkách Knihovny UP, tablety jsou k dispozici ve Zbrojnici, na pobočce na CMTF, LF, FZV, PF.
Pravidla pro půjčování notebooků a tabletů:
- půjčují se pouze studentům či zaměstnancům Univerzity Palackého po předložení platné ISIC karty nebo zaměstnanecké karty
- půjčují se prezenčně pouze na jeden den (respektive do konce otevírací doby příslušné pobočky Knihovny UP)
- půjčují se přes výpůjční systém knihovny v režimu knihovního dokumentu
 

Meziknihovní výpůjční služba

Čtenáři si mohou vyžádat knihy a časopisecké články, které nejsou k dispozici ve fondu Knihovny UP ani v dalších knihovnách v Olomouci, z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí.

Kontakty a žádanky

Uživatelé UP - objednávají požadavky MVS přes své čtenářské konto v Knihovně UP (požadavek na MVS knihu a požadavek na MVS kopii článku/kapitoly)

Knihovny

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována bezplatně. Žadatel hradí jen cenu kopírovacích služeb a poštovné, viz Ceník úhrad a placených služeb.

Pracoviště

Ústřední knihovna UP - Zbrojnice, přízemí, dveře č. 162

Za vyřízení požadavků z fondu KLF zodpovídá Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz, 585 632 954).

Bibliograficko-informační služby

Knihovna UP poskytuje uživatelům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby (BIS) týkající se problematiky dostupných informačních zdrojů a přístupů do databází, bibliografických citací, podpory publikování apod.
Zpracovává rešerše vyučujícím, vědeckým pracovníkům a postgraduálním studentům UP. Objednávku rešerše lze vyplnit online, nebo osobně v kanceláři BIS (Ústřední knihovna UP – Zbrojnice, přízemí, dveře č. 159). O oborovou rešerši lze zažádat i na příslušné pobočce Knihovny UP dané fakulty.

Kontakty a žádanky

Informační vzdělávání

Oddělení informačního vzdělávání realizuje pro studenty, vyučující a akademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci bezplatná školení a konzultace zaměřené na práci s elektronickými informačními zdroji, problematiku citování a publikační činnost.  

Kontakty a žádanky

Nabídka školení a konzultací 

Obsah a rozsah školení a konzultací lze upravit a přizpůsobit dle konkrétních požadavků studentů nebo akademických pracovníků UP, případně je možné si vybrat z nabídky stálých témat. Formuláře pro objednání viz výše.

 • Elektronické informační zdroje
  Příprava před samotným vyhledáváním informací, rešeršní strategie, výběr klíčových slov, pokročilé vyhledávací techniky, ladění rešeršních dotazů, řešení úskalí vyhledávání v knihovních systémech a odborných databázích, nadstavbové pracovní techniky – pokročilá hledání, alerty, práce se složkami, sdílení dokumentů apod.
 • Citování
  Citace, citační manažer Citace PRO Plus, citační etika a plagiátorství.
 • Publikační činnost
  Formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce. Problematika open access.

Poradenství Open Science

Knihovna UP nabízí podporu a poradenství v oblasti otevřené vědy. Jedná se zejména o publikování v režimu open access (výběr časopisu/repozitáře, ověřování časopisů, otevřené licence apod.) a správu výzkumných dat  (plány managementu dat, soulad s principy FAIR atd.). Dále administruje publikování v otevřeném přístupu u vybraných vydavatelství na základě transformačních smluv (Read & Publish). Více informací o problematice a nabízených službách naleznete na samostatném webu Open Science.

Kontakty:

Badatelna historických tisků

Badatelna historických tisků se nachází ve 2. patře Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici a bude otevřena k prezenčnímu studiu objednaných materiálů dle kapacitních možností příslušného prostoru. Knihovna Univerzity Palackého vlastní přibližně 2 500 starých tisků, které se postupně zpracovávají a vkládají do samostatné sbírky v katalogu. Zde je lze vyhledat a objednat ke studiu. Studium je možné jen pod dozorem pracovníka badatelny za dodržení přísných bezpečnostních a hygienických opatření. Zájemci mohou být z řad studentů, akademických pracovníků i veřejnosti a jejich návštěva je podmíněna vyplněním tzv. Badatelského listu.

Provoz a povinnosti uživatelů, kteří v badatelně budou chtít studovat, se řídí tzv. Badatelským řádem. Pro objednání k prezenčnímu studiu je nutné kontaktovat p. Lubomíra Borýska (lubomir.borysek01@upol.cz nebo 720 301 529).

Internet v knihovně

Na Univerzitě Palackého se můžete připojit k internetu několika možnými způsoby. Více informací naleznete na Wiki Univerzity Palackého v Olomouci pod záložkou přístup k počítačové síti

Tisk, kopírování, skenování

Ve všech částech Knihovny UP jsou k dispozici samoobslužné kopírky a tiskárny. Kopírování je placená služba, která se provádí prostřednictvím nabitých identifikačních karet (viz Ceník).

Nabíjení kreditů na identifikační karty (čipové karty, ISIC)

Čtenáři si mohou zakoupit kredity v minimální hodnotě 10,- Kč, které umožňují kopírování a tisky na samoobslužných kopírkách. Ve Zbrojnici se kredity nabíjí u výpůjčního poltu. Kredity jsou přenosné do dalšího akademického roku. Při vystavení nového průkazu uživatele (ztráta, znehodnocení) se kredity automaticky převádí na nový průkaz uživatele. Po ukončení studia se kredity na požádání vrací.

Skenování

Skenování je samoobslužné a bezplatné.

Noční studovna

Noční studovna je otevřena nonstop (0-24). Uživatelé si mohou připojit vlastní počítače k univerzitní síti. Noční studovna je vybavena nápojovými a jídelními automaty a vlastním WC.
Vstup a odchod ze studovny mimo otevírací dobu knihovny je umožněn vždy v celou hodinu (+/- 10 minut). Vrátnému je nutné se prokázat kartou studenta ISIC (UPOL). Vstup do budovy Zbrojnice je umožněn pouze z ulice Biskupské nám. 1 (na straně vrátnice). Dozor v noční studovně vykonává hlídací služba na vrátnici (tel. 1102).
Detaily o provozu najdete v provozním řádu noční studovny

Půjčování prezenčních knih do noční studovny

Od 1. 11. 2017 si mohou uživatelé Knihovny UP zapůjčit prezenční knihy do noční studovny Knihovny Zbrojnice. Knihy je možné zapůjčit vždy hodinu před koncem otevírací doby Knihovny Zbrojnice. Knihy je nutné vrátit následující pracovní den do 9.00 hodin. Uživatel může mít zapůjčeno maximálně 15 knih, včetně výpůjček do noční studovny. V případě kategorie A 25 knih. Zapůjčené knihy se vrací do bibliboxu umístěného naproti vrátnici budovy Zbrojnice. Při pozdním vrácení bude účtována pokuta 50,- Kč na každou zapůjčenou knihu. Každou následující hodinu se pak bude navyšovat o dalších 50,- Kč.

Jazyková, skupinová, individuální studovna

Pro koho slouží

 • Přednostně pro jazykovou výuku UP a další akce pořádané Knihovnou UP.
 • Dále si ji mohou rezervovat skupiny studentů, akademiků a zaměstnanců UP ke studijním účelům, schůzkám nad projekty apod.
 • Slouží rovněž jako individuální studovna.

Lokace

Zbrojnice, přízemí, dveře č. 1.57a.

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 8:00 - 22:00
Pátek 8:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 16:00

Aktuální rezervace studovny

Jak rezervovat

 • osobně v recepci knihovny Zbrojnice
 • telefonicky na čísle: 585 631 730
 • E-mailem na: recepcekup@upol.cz.

Klíč od studovny vydá služba v recepci knihovny Zbrojnice oproti průkazu ISIC nebo zaměstnaneckému průkazu UP. Na stejném místě se klíč po uplynutí rezervace vrací. Recepční s Vámi při předání klíče zkontroluje stav místnosti.

Pobyt ve studovně lze prodloužit, pokud není zarezervovaná dalším uživatelem. Lze tak učinit v recepci knihovny Zbrojnice.

Rezervace a půjčování studovny je zdarma.

Ve studovně platí zákaz jídla a pití (kromě uzavíratelných plastových lahví s vodou).

Studovnu mohou využít pouze studenti, akademici a zaměstnanci UP.

Prodej vyřazených knih

Na webové stránce: https://publib.upol.cz/KnihyProdej.html máte možnost si projít knihy, které Knihovna UP vyřadila ze svého fondu. Za symbolickou cenu (1 kus za 5,-) můžete vdechnout knihám druhý život. Knihy nabízené k prodeji jsou v dobrém stavu. Na webové stránce nelze fulltextově vyhledávat. Knihy jsou seřazeny podle abecedy a podle oboru (např. bohemistika, česká beletrie, dějiny, apod.). Vyberte ze seznamu knihy/ ty, o které máte zájem, a napište na adresu: vyrazeneknihy@upol.cz. Knihy pro vás nachystáme, vy si je osobně vyzvednete v Ústřední knihovně ve Zbrojnici u výpůjčního pultu. Knihy si prohlédnete a po zaplacení si je můžete odnést domů.

Chceme dát knihám z našeho skladu ještě šanci udělat někomu z vás radost.

Akce knihovny

Exkurze do Zbrojnice

Výpůjční oddělení nabízí pro odbornou i laickou veřejnost prohlídky Zbrojnice formou exkurzí. Účastníci jsou seznámeni s orientací v knihovně a jejími službami. Exkurze jsou zdarma. Nutná objednávka předem na tel. 585 631 749 nebo vypujcka@upol.cz

Kulturní akce

Knihovna UP organizuje kulturní akce: žánrové večerní čtení, výstavy, besedy, noc v knihovně a večer deskových her. Zbrojnice se také pravidelně účastní Olomoucké muzejní noci, Noci vědců a Dnů evropského dědictví. Akce jsou přístupné studentům i veřejnosti a jsou zdarma. Aktuální informace zde: http://facebook.com/knihovnaup
Kontaktní osoba je Mgr. Barbora Pomezná (585 631 749, barbora.pomezna@upol.cz).

Výstavy v Knihovně

Chcete u nás vystavovat? Knihovna UP v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1, Olomouc) nabízí i výstavní prostory. Přehled výstavních prostorů a výstavní podmínky naleznete zde. Výstavní podmínky (formulář) prosím vyplňte a zašlete na email: vladimir.klasek@upol.cz 

Hřiště na pétanque

Hřiště na nádvoří Zbrojnice je v otevírací době volně přístupné veřejnosti. K vypůjčení nabízíme také koule na pétanque – na recepci v přízemí knihovny (ISIC).

Služby v rámci programu Absolvent

S Kartou absolvent si můžete půjčit až 5 dokumentů. Máte možnost si dokumenty prodlužovat, rezervovat si zapůjčené publikace a objednávat si knihy ze skladu. To vše prostřednictvím on-line katalogu na stránkách knihovny. Čtenářské konto je možné si vytvořit osobně po předložení karty na kterékoliv pobočce. Můžete i kopírovat či skenovat.
Na Britském centru Knihovny Univerzity Palackého můžete uplatnit slevu 5 % na kurzy ke zkoušce Cambridge English (FCE, CAE, CPE); vyzkoušet si rozřazovací test na PC a využít poradenství zdarma. Na roční registrační poplatek se pro absolventy vztahuje sleva 75 %, zaplatíte tedy 100,- Kč.
Kartu absolvent získáte zde.

Služby v rámci programu U3V

Studenti Univerzity třetího věku si mohou půjčit až 15 dokumentů. Mohou také kopírovat a skenovat dokumenty.
Mohou využít i zvýhodněné ceny registrace do Britského centra Knihovny Univerzity Palackého za 100,- Kč za rok.
Kartu studenta získají v budově Zbrojnice (Biskupské náměstí 1) v kanceláři Identifikačních karet. K vyřízení je nutné mít průkazové foto a zaplatit vratnou kauci za kartu ve výši 200,- Kč.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)