Ústředí

Kontaktní údaje

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
779 00 Olomouc
GPS: 49°35'44"N, 17°15'36"E
Telefon: 585 631 721
Email: kup@upol.cz

Ředitelství

ředitelka
Mgr. Helena Sedláčková
585 631 702
731 632 389
helena.sedlackova@upol.cz
asistentka ředitelky, sekretariát
Yvona Kouřilová
585 631 721

yvona.kourilova@upol.cz

zástupkyně ředitelky
Bc. Marie Lipusová
585 636 052

marie.lipusova@upol.cz

                  systémový knihovník
Ing. Ivo Rožnovský

585 631 715
604 338 780

ivo.roznovsky@upol.cz
 

pomocný knihovník
Jiří Sedláček

737 274 189
585 631 716
 

 jiri.sedlacek@upol.cz

Akvizice

 • objednávání knihovních dokumentů pro všechna pracoviště UP
 • vyhledávání bibliografických údajů pro potřeby nákupu knihovních dokumentů
 • vytváření předkalkulací objednávek knihovních dokumentů
 • urgence nedodaných knihovních dokumentů

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
2. patro

vedoucí

Mgr. Antonín Pokorný, DiS.

585 631 720

antonin.pokorny@upol.cz

Akvizice knih Jana Výmolová 585 631 734

jana.vymolova@upol.cz

  Bc. Michaela Dadáková 585 631 733

m.dadakova@upol.cz

Akvizice časopisů Mgr. Petra Rosípalová 585 631 741

petra.rosipalova@upol.cz

  Bc. Petra Frysová 585 631 742

petra.frysova@upol.cz

Bibliograficko-informační služby

 • poskytují čtenářům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby
 • zpracovávají rešerše pro doktorandy a akademické pracovníky
 • sledují el. informační zdroje (EIZ) a informují uživatele o novinkách
 • nabízejí přístup k el. inf. zdrojům s jedinou licencí (online verze vybraných časopisů odebíraných KUP)
 • zajišťují meziknihovní výpůjční službu
 • koordinují informačně vzdělávací akce a školení
 • nabízejí podporu při publikování – problematika open access
 • zajišťují realizaci projektů, na kterých se knihovna podílí
 • poskytují telefonické konzultace na lince 739 701 009

Bibliograficko-informační služby (BIS)

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

Pracovnice

vedoucí

Mgr. Kristina Mikešová

585 631 722

kristina.mikesova@upol.cz

  Mgr. Michaela Pastorová 585 631 744

michaela.pastorova@upol.cz

  Bc. Hana Pechová 585 631 744

hana.pechova@upol.cz

  Mgr. Sylvie Sommerová 585 631 729 sylvie.sommerova@upol.cz

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Podrobnosti o službách MVS

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 162

Pracovnice Eva Martínková 585 631 731

eva.martinkova@upol.cz

  Mgr. Klára Adámková 585 631 889

klara.adamkova@upol.cz

Informační vzdělávání (IV)

Pracoviště

Podrobnosti o informačním vzdělávání

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

Pracovnice Mgr. et Mgr. Barbora Malínek Číhalová

585 631 743

barbora.malinekcihalova01@upol.cz

Katalogizace

 • katalogizace knižních dokumentů
 • katalogizace speciálních dokumentů (zvukové, audiovizuální, kartografické a elektronické dokumenty, hudebniny)
 • tvorba jmenných a věcných autorit
 • spolupráce s Národní knihovnou ČR (SKC, Národní báze autorit)

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc
2. patro, dveře 353, 354, 355

vedoucí, jmenná redaktorka

Mgr. et Mgr. Simona Uherková

585 631 746

simona.uherkova@upol.cz 

Zástupce vedoucí Jiří Škrobák, Dis. 585 631 850

jiri.skrobak@upol.cz 

Věcná redaktorka Mgr. Helena Andrýsková 585 631 736 helena.andryskova@upol.cz
Odborná katalogizace Zdeňka Krůželová 585 631 738 zdenka.kruzelova@upol.cz 
  Mgr. Pavla Lžičařová 585 631 737

pavla.lzicarova@upol.cz

  Mgr. Lenka Trojanová 585 631 745

lenka.trojanova@upol.cz

  Irena Urbancová 585 631 735 irena.urbancova01@upol.cz