Služby

Výpůjčka a vracení dokumentů

Knihovna UP poskytuje prezenční výpůjční služby pro práci přímo ve studovně a dále pak absenční výpůjční služby pro studium mimo knihovnu (Knihovní řád). Absenční výpůjční služby jsou omezeny na studenty UP, zaměstnance UP, absolventy UP a další kategorie uživatelů. Pedagogové a doktorandi podílející se na výuce si mohou vypůjčit i dokumenty určené k prezenčnímu studiu. Jako čtenářský průkaz slouží identifikační karta.

Vracení dokumentů prostřednictvím biblioboxu

Vypůjčené dokumenty lze vrátit mimo otevírací dobu knihovny prostřednictvím návratového boxu (biblioboxu). Dokumenty budou odepsány z konta uživatele nejpozději následující pracující den. Biblioboxy se nachází v prostoru Zbrojnice, před budovou Teoretických ústavů, budovou Přírodovědné fakulty (Envelopa) a budovou Fakulty tělesné kultury (Neředín). Biblioboxy jsou určeny pouze pro vracení dokumentů Knihovny Univerzity Palackého!

Čtenářské konto (Můj účet v knihovně)

Slouží ke kontrole, prodlužování a rezervování výpůjčených dokumentů. Ve Zbrojnici konto slouží k objednávání dokumentů ze skladu. O zřízení čtenářského konta mohou uživatelé zažádat přímo v knihovně.

Objednání knih a časopisů ze skladu

Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách Zbrojnice, si lze vyžádat pomocí čtenářského konta. Dokumenty jsou přístupné ke studiu jednu hodinu po vyžádání. V případě žádosti o absenční výpůjčku dosud nezkatalogizovaných dokumentů jsou tyto připraveny do druhého dne. Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách na ostatních pobočkách, si lze vyžádat osobně u pracovníků příslušné knihovny.

Prodlužování dokumentů

Prodloužit lze pouze dokument, který není rezervován jiným čtenářem. Prodloužení je možné provést pomocí čtenářského konta nebo o prodloužení požádat osobně v knihovně, telefonicky (585 631 749) nebo přes e-mail (vypujcka@upol.cz). Každý dokument lze prodloužit pouze třikrát.

Rezervace dokumentů

Rezervovat lze pouze vypůjčené dokumenty pomocí čtenářského konta. Rezervovaný dokument si čtenář vyzvedává na pobočce, kterou si zvolil.

Informační služby uživatelům

Nedílnou součástí činnosti výpůjčních oddělení je průběžná práce se čtenářem a zajišťování metodické a poradenské služby jednotlivcům – vyhledávání dokumentů v katalogu UP.

Poplatky za pozdní vrácení

Při nevrácení vypůjčeného dokumentu ve stanoveném termínu vzniká peněžitý dluh (ceník).

Půjčování prezenčních knih do noční studovny

Od 1. 11. 2017 si mohou uživatelé Knihovny UP zapůjčit prezenční knihy do noční studovny Knihovny Zbrojnice. Knihy je možné zapůjčit vždy hodinu před koncem otevírací doby Knihovny Zbrojnice. Knihy je nutné vrátit následující pracovní den do 9.00 hodin. Uživatel může mít zapůjčeno maximálně 15 knih, včetně výpůjček do noční studovny. V případě kategorie A 25 knih. Zapůjčené knihy se vrací do speciálního boxu umístěného v prostorách noční studovny. Při pozdním vrácení bude účtována pokuta 50,- Kč na každou zapůjčenou knihu. Každou následující hodinu se pak bude navyšovat o dalších 50,- Kč. Vstup a odchod ze studovny mimo otevírací dobu knihovny je umožněn vždy v celou hodinu (+/- 10 minut) prostřednictvím identifikační karty (ISIC). Vstup do budovy Zbrojnice je umožněn pouze z ulice Biskupské nám. 1 (na straně vrátnice).

Meziknihovní výpůjční služba

Čtenáři si mohou vyžádat knihy a časopisecké články, které nejsou k dispozici ve fondu Knihovny UP ani v dalších knihovnách v Olomouci, z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí.

Kontakty a žádanky

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována bezplatně. Žadatel hradí jen cenu kopírovacích služeb a poštovné, viz Ceník úhrad a placených služeb.

Pracoviště

Ústřední knihovna UP - Zbrojnice, přízemí, dveře č. 162

Za vyřízení požadavků z fondu KLF zodpovídá Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz, 585 632 954).

Bibliograficko-informační služby

Knihovna UP poskytuje uživatelům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby. Zpracovává rešerše vyučujícím, vědeckým pracovníkům a postgraduálním studentům UP. Objednávku rešerše lze vyplnit online, nebo osobně v kanceláři BIS (doporučujeme).

Kontakty a žádanky

Individuální konzultace

Nabízí studentům pomoc při vyhledávání odborné literatury k diplomovým, seminárním a dalším pracím v dostupných elektronických informačních zdrojích.

Rešerše

Zpracování soupisů literatury vyučujícím, vědeckým pracovníkům a postgraduálním studentům UP. O oborovou rešerši lze zažádat i na příslušné pobočce knihovny dané fakulty.

E-novinky

Zasílání informací o novinkách (změny, zkušební přístupy aj.) v elektronických informačních zdrojích zpřístupněných na UP podle zvoleného oborového zájmu.

SDI (Selective Dissemination of Information)

Nastavení profilu v čtenářském kontu uživatele pro pravidelné zasílání soupisu přírůstků v katalogu Knihovny UP ze stanovené tematické oblasti.

Online zdroje s limitovaným přístupem

Přímo na pracovišti lze pracovat s časopisy, které mají přístup omezen heslem (http://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/).

Pracoviště

Ústřední knihovna UP - Zbrojnice, přízemí, dveře č. 159

 

Informační vzdělávání

KUP nabízí vyučujícím a akademickým pracovníkům školení, v rámci kterých se studenti naučí práci s elektronickými informačními zdroji a efektivnějšímu vyhledávání podkladů pro své práce. Na obsahu školení, vstupu do diplomových seminářů a jeho rozsahu, je možné se domluvit. Nejčastějšími tématy jsou vytvoření správné rešeršní strategie, vyhledávání v katalogu a v licencovaných databázích, které hradí Univerzita Palackého nebo problematika citací podle ISO 690.

Další podrobnosti lze nalézt na stránce informačního vzdělávání.

Internet v knihovně

Na Univerzitě Palackého se můžete připojit k internetu několika možnými způsoby. Více informací naleznete na Wiki Univerzity Palackého v Olomouci.

Tisk, kopírování, skenování

Ve všech částech Knihovny UP jsou k dispozici samoobslužné kopírky a tiskárny. Kopírování je placená služba, která se provádí prostřednictvím nabitých identifikačních karet (viz Ceník).

Nabíjení kreditů na identifikační karty (čipové karty, ISIC)

Čtenáři si mohou zakoupit kredity v minimální hodnotě 10,- Kč, které umožňují kopírování a tisky na samoobslužných kopírkách. Ve Zbrojnici se kredity nabíjí u pultu A, na ostatních pobočkách u výpůjčních pultů. Kredity jsou přenosné do dalšího školního roku. Při vystavení nového průkazu uživatele (ztráta, znehodnocení) se kredity automaticky převádí na nový průkaz uživatele. Po ukončení studia se kredity na požádání vrací.

Skenování

Skenování je samoobslužné a bezplatné.

Noční studovna

Noční studovna je otevřena non-stop (0-24). Uživatelé si mohou připojit vlastní počítače k univerzitní síti eduroam (WiFi). Noční studovna je vybavena nápojovými a jídelními automaty a vlastním WC.
Vstup a odchod ze studovny mimo otevírací dobu knihovny je umožněn vždy v celou hodinu (+/- 10 minut). Vrátnému je nutné se prokázat kartou studenta ISIC. Vstup do budovy Zbrojnice je umožněn pouze z ulice Biskupské nám. 1 (na straně vrátnice). Dozor v noční studovně vykonává hlídací služba na vrátnici (tel. 1102).

Půjčování prezenčních knih do noční studovny

Od 1. 11. 2017 si mohou uživatelé Knihovny UP zapůjčit prezenční knihy do noční studovny Knihovny Zbrojnice. Knihy je možné zapůjčit vždy hodinu před koncem otevírací doby Knihovny Zbrojnice. Knihy je nutné vrátit následující pracovní den do 9.00 hodin. Uživatel může mít zapůjčeno maximálně 15 knih, včetně výpůjček do noční studovny. V případě kategorie A 25 knih. Zapůjčené knihy se vrací do speciálního boxu umístěného v prostorách noční studovny. Při pozdním vrácení bude účtována pokuta 50,- Kč na každou zapůjčenou knihu. Každou následující hodinu se pak bude navyšovat o dalších 50,- Kč.

Jazyková, skupinová, individuální studovna

Pro koho slouží

  • Přednostně pro jazykovou výuku UP a další akce pořádané Knihovnou UP.
  • Dále si ji mohou rezervovat skupiny studentů, akademiků a zaměstnanců UP ke studijním účelům, schůzkám nad projekty apod.
  • Slouží rovněž jako individuální studovna.

Lokace

Zbrojnice, přízemí, dveře č. 1.57a.

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek8 - 22
Pátek8 - 19
Sobota9 - 16

Aktuální rezervace studovny

Jak rezervovat

  • osobně v recepci knihovny Zbrojnice
  • telefonicky na čísle: 585631730
  • E-mailem na: recepcekup@upol.cz.

Klíč od studovny vydá služba v recepci knihovny Zbrojnice oproti průkazu ISIC nebo zaměstnaneckému průkazu UP. Na stejném místě se klíč po uplynutí rezervace vrací. Recepční s Vámi při předání klíče zkontroluje stav místnosti.

Pobyt ve studovně lze prodloužit, pokud není zarezervovaná dalším uživatelem. Lze tak učinit v recepci knihovny Zbrojnice.

Rezervace a půjčování studovny je zdarma.

Ve studovně platí zákaz jídla a pití (kromě uzavíratelných plastových lahví s vodou).

Kurzy, školení, akce

Školení a kurzy k vyhledávání informací

Informační vzdělávání nabízí studentům, katedrám a pedagogickým pracovníkům školení v oblasti elektronických informačních zdrojů. Vzdělávací akce jsou zdarma. Podrobnější informace lze získat dotazem na emailu iv@upol.cz či telefonu 585 631 743.

Exkurze do Zbrojnice

Výpůjční oddělení nabízí pro odbornou i laickou veřejnost prohlídky Zbrojnice formou exkurzí. Účastníci jsou seznámeni s orientací v knihovně a jejími službami. Exkurze jsou zdarma. Nutná objednávka předem na tel. 585 631 750 nebo vypujcka@upol.cz

Kulturní akce

Knihovna UP organizuje kulturní akce: žánrové večerní čtení, výstavy, besedy, noc v knihovně a večer deskových her. Zbrojnice se také pravidelně účastní Olomoucké muzejní noci a Dnů evropského dědictví. Akce jsou přístupné studentům i veřejnosti a jsou zdarma. Aktuální informace zde: http://facebook.com/knihovnaup

Hřiště na pétanque

Hřiště na nádvoří Zbrojnice je v otevírací době volně přístupné veřejnosti. K vypůjčení nabízíme také koule na pétanque – na recepci v přízemí knihovny (ISIC).

Služby v rámci programu Absolvent

S Kartou absolvent si můžete půjčit až 5 dokumentů. Máte možnost si dokumenty prodlužovat, rezervovat si zapůjčené publikace a objednávat si knihy ze skladu. To vše prostřednictvím on-line katalogu na stránkách knihovny. Knihovní konto je možné si vytvořit osobně po předložení karty na kterékoliv pobočce. Využívat můžete i služby počítačové studovny, kopírovat, skenovat nebo tisknout.
Na Britském centru Knihovny Univerzity Palackého můžete uplatnit slevu 5 % na kurzy ke zkoušce Cambridge English (FCE, CAE, CPE); vyzkoušet si rozřazovací test na PC a využít poradenství zdarma. Na roční registrační poplatek se pro absolventy vztahuje sleva 75 %, zaplatíte tedy 100,- Kč.
Kartu absolvent získáte zde.

Služby v rámci programu U3V

Studenti Univerzity třetího věku si mohou půjčit až 15 dokumentů. Mohou také kopírovat a skenovat dokumenty.
Mohou využít i zvýhodněné ceny registrace do Britského centra Knihovny Univerzity Palackého za 100,- Kč za rok.
Kartu studenta získají v budově Zbrojnice (Biskupské náměstí 1) v kanceláři Identifikačních karet. K vyřízení je nutné mít průkazové foto a zaplatit vratnou kauci za kartu ve výši 200,- Kč.