Projekty řešené Knihovnou UP v oblasti EIZ

Informace o projektech

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Bibliograficko-informační služby
779 00 Olomouc, Biskupské náměstí 1
Mgr. Kristina Mikešová, tel. 585 631 722, email kristina.mikesova@upol.cz

Probíhající projekty

Realizované projekty

  • LR1308: Rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (NK ČR) - O projektu
  • LR1301: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (NTK) - O projektu
  • LR1305: Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (ZČU) - O projektu
  • LR1307: Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA) (MU) - O projektu
  • LR1312: Integrovaný přístup do EIZ pro vybrané exaktní obory a psychologii (UK)
  • INFOZ – Informační zdroje pro výzkum (2010-2011)
  • 1N - Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
  • LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj (2000-2003)
  • LB - Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (1998-2000)