Fond Knihovny FZV najdete od nového akademického roku v prostorách Knihovny LF

Foto: Knihovna UP
Pondělí 12. září 2022, 8:00 – Text: Barbora Malínek Číhalová

Od nového akademického roku jsou knihovní fondy Knihovny fakulty zdravotnických věd a Knihovny lékařské fakulty umístěny na jednom místě. Studenti i akademici obou zmíněných fakult tak mají veškeré knihovnické služby k dispozici u jednoho pultu, a to ve stávající půjčovně Knihovny LF. Díky provedeným prostorovým změnám se studenti mohou těšit také na větší počet studijních míst.

V Knihovně LF a Knihovně FZV probíhala přes léto reorganizace a stěhování knih, a to za účelem přemístit knižní fondy obou knihoven na jedno místo, konkrétně do prostor současné Knihovny LF. Rozhodnutí vyplynulo z dlouholetého stavu, kdy se původní umístění Knihovny FZV do prostor časopisecké studovny Knihovny LF stalo v průběhu let nevyhovujícím. Provoz byl neekonomický a neefektivní. Nebylo možné systematicky rozvíjet knihovní fond ani knihovnické služby pro studenty a sledovat tak nejnovější trendy.

„Knihovní fond lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd je z jedné čtvrtiny shodný, takže je logické, že jsou knihy umístěny na stejném místě. Informační služby pro akademické pracovníky i studenty fakulty zdravotnických věd, konkrétně třeba zpracování rešerší, konzultace a školení zaměřené na práci s elektronickými informačními zdroji apod., budou zajišťovány jedním odborným knihovníkem vyhrazeným přímo pro FZV. O tyto služby tak uživatelé nepřijdou, naopak je bude možné nabízet efektivněji a kvalitněji,“ upřesňuje ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková a doplňuje, že knihovnické služby, jako je půjčování a vracení knih, tisk či kopírování, budou studentům lékařské fakulty i fakulty zdravotnických věd poskytovány u stejného výpůjčního pultu, a to v prostoru současné Knihovny LF. Pro snadnější a rychlejší orientaci jsou regály s knihami z FZV a LF vizuálně rozlišeny. „Knihy z Knihovny FZV jsou v kovových regálech, knihy z Knihovny LF zase v dřevěných,“ doplňuje Sedláčková.

Na místě původní Knihovny FZV vznikla pro studenty obou fakult nová studovna s více než třiceti studijními místy. Studenti mohou nadále využívat také odpočinkovou zónu s pohodlnými pohovkami a sedacími vaky. Velkou výhodou spojení obou knihoven je i to, že se spolu mohou budoucí lékaři a zdravotníci potkávat na jednom místě, vzájemně diskutovat a tím rozvíjet a prohlubovat spolupráci lékařských a zdravotnických oborů. 

Otevírací dobu a další informace o Knihovně LF najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)