Knihovna UP chystá pátý ročník Týdne s EIZ (aktualizováno 22. 2. 2022)

Čtvrtek 3. únor 2022, 10:52

Letos pro vás připravujeme už pátý ročník Týdne s EIZ – celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů. Proběhne od 28. 2. do 4. 3. na všech pobočkách Knihovny UP a část programu bude také online.

Letošní Týden s EIZ má podnázev „Láska, která trvá …“ a po loňském ročníku, který jsme museli kompletně realizovat online, se na vás v tomto roce budeme opět těšit na viděnou nejen ve Zbrojnici, ale také na dalších pobočkách Knihovny UP.

Od pondělí do pátku vždy od 10:00 do 15:00 za námi budete moct na všech našich pobočkách (ve Zbrojnici v noční studovně) přijít k informačním stánkům, kde vám rádi zodpovíme jakékoli dotazy k elektronickým informačním zdrojům a poradíme, jak s e-zdroji co nejefektivněji pracovat. Kromě rad, informací a tipů na vyhledávání pro vás budou na informačních stáncích připraveny také praktické propagační předměty, které nám poskytli naši dodavatelé e-zdrojů (CzechELib, EBSCO, Albertina icome Praha a BOOKPORT).

Dále připravujeme webináře a workshopy, na kterých se seznámíte především s naším portálem e-zdrojů. Nebudou chybět ani zkušební přístupy k databázím, které Univerzita Palackého standardně nepředplácí. Těšit se můžete například na databázi MLA, APA, CABI, nebo na přístup k videoencyklopedii JoVE či k platformě Human Kinetics Library.

Celý týden bude na facebookovém profilu Knihovny UP navíc probíhat soutěž o tři rozšířené přístupy do online knihovny BOOKPORT v rámci kolekce PROFI (tedy neomezený přístup k více než 8600 elektronickým knihám včetně beletrie). Průběh soutěže je zde.

Témata webinářů:

Úvod do vyhledávání v e-zdrojích
1. 3. 2022 | 11:30 – 12:30
Webinář je určen pro všechny, kteří s vyhledáváním v elektronických informačních zdrojích začínají. Dozvíte se základní tipy a rady, jak v e-zdrojích efektivně vyhledávat – definování klíčových slov, sestavení rešeršního dotazu, pokročilé vyhledávací techniky.
Odkaz pro připojení k webináři: https://cesnet.zoom.us/j/99724999666


Seznamte se s portálem e-zdrojů
1. 3. 2022 | 13:15 – 14:15
Představení portálu e-zdrojů (ezdroje.upol.cz), na kterém jsou k dispozici přístupy k licencovaným vyhledávacím systémům dostupným pro Univerzitu Palackého. Na webináři se dozvíte, jak si najít relevantní e-zdroje pro svůj studijní obor, jak získat plný text, kde hledat e-knihy a mnoho dalších užitečných informací.
Odkaz pro připojení k webináři: https://cesnet.zoom.us/j/97823813355


Writefull – vyzrajte na odbornou angličtinu
1. 3. 2022 | 15:00 – 15:50
Píšete odborný článek, dizertaci nebo knihu v angličtině a nechcete platit „lidského“ korektora? Seznamte se s Writefull, softwarem, který na základě umělé inteligence a tréninku na milionech odborných textů vylepší Vaši gramatiku, terminologii, interpunkci, stylistiku i větnou stavbu.
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/867-writefull-vyzrajte-na-odbornou-anglictinu/


Online knihovna BOOKPORT
2. 3. 2022 | 9:45 – 10:30
Naučte se používat online knihovnu BOOKPORT a zjistěte, jak moc vám usnadní nejen psaní seminárních a závěrečných prací, ale také přípravu na zkoušky.
Na BOOKPORTU mají studenti Univerzity Palackého přístup k více než čtyřem tisícům e-knih z těchto kolekcí: Podnikání, ekonomie a finance; Psychologie a pedagogika; Technika, auta, počítače; Zdravotnická a lékařská literatura.
Odkaz pro připojení k webináři: https://cesnet.zoom.us/j/92417988768


JoVE Education
2. 3. 2022 | 10:45 – 11:15
Ukážeme Vám, co v JoVE najdete, kde to najdete a v čem Vám to může pomoct. Databáze JoVE Education se věnuje výuce laboratorních základů v přírodních a behaviorálních vědách a nejnověji také v technických oborech pomocí snadno pochopitelných videoukázek. JoVE svým spojením textové, zvukové a obrazové složky představuje aktuálně jeden z nejzajímavějších a nejmodernějších informačních zdrojů. Konkrétně JoVE Education je ideálním pomocníkem jak pro klasickou výuku, tak pro všechny formy distanční výuky a samostudia.
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/881-jove-education/


Objevte EBSCO databázi pro studium literatury, lingvistiky a jazyků
2. 3. 2022 | 11:00 – 11:30
Představíme vám obsah databáze MLA International Bibliography with Full Text, která je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů informací s bibliografickými záznamy a plnými texty pro studium v oblasti jazykových věd a literatury. Ukážeme tipy, jak v databázi efektivně vyhledat relevantní zdroje, včetně recenzovaných článků a jak pracovat s plným textem. Představíme také MLA rejstřík periodik s cennými informacemi pro ty, kteří se chystají publikovat výsledky své vědecké práce. V závěru ukážeme, kde najít výukové materiály na stránkách MLA (Modern Language Association).
Odkaz pro připojení k webináři: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3YTRlYjItYzU1NS00YTVkLWJlOGEtYmI5ODhmOTIyOWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%2269f45f97-9870-4b99-9175-ce311e6a9ea8%22%7d


Karger a Lippincott Williams & Wilkins – komplexní nabídka odborných časopisů, publikací a učebnic pro medicínu
2. 3. 2022 | 14:00 –14:30
Během tohoto rychlokurzu nahlédneme do kompletní kolekce časopisů vydavatelství Lippincott Williams and Wilkins se zaměřením na všechny medicínské obory, a do online portálu LWW Health Library, kde najdete nejčastěji žádané učebnice a multimédia, které se hodí jak pro výuku, tak pro samostudium a testování znalostí – se zaměřením na anatomii, psychiatrii, fyzioterapii, biochemii, mikrobiologii, genetiku, patologii, farmakologii, ad. Na závěr se seznámíte s nabídkou odborných publikací vydavatelství Karger, které reflektují nejnovější vývoj a výsledky základního i klinického výzkumu ve všech oborech humánní medicíny. Seminář proběhne v češtině. 
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/880-karger-a-lippincott-williams-wilkins-komplexni-nabidka-odbornych-casopisu-publikaci-a-ucebnic-pro-medicinu/


ProQuest One Literature – vše pro výzkum a studium světové literatury na jednom místě
3. 3. 2022 | 10:00 – 10:30 
Webinář vám představí specializovaný zdroj informací pro literárně-vědní obory, studium anglistiky a další humanitní obory. Kombinovat lze hledání v odborných časopisech, primárních textech, literárních kritikách, encyklopediích a příručkách, biografiích autorů, video a audio nahrávkách, dizertacích a v řadě dalších unikátních zdrojů. Seminář proběhne online v češtině.
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/878-proquest-one-literature-vse-pro-vyzkum-a-studium-svetove-literatury-na-jednom-miste/


ProQuest One Academic – čtyři jedinečné multioborové zdroje v jednom rozhraní
3. 3. 2022 | 10:35 – 11:05
Webinář vás provede multioborovou databází, která na jednom místě nabízí plné texty odborných časopisů, tisíce publikací z předních světových vydavatelství, největší kolekci dizertačních a diplomových prací na světě a bohatou nabídku multimediálního obsahu. Seminář proběhne v češtině.
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/877-proquest-one-academic-ctyri-jedinecne-multioborove-zdroje-v-jednom-rozhrani/


Embase (Excerpta Medica Database)
3. 3.  2022 | 14:00 –15:00 
Seznámíme vás s obsahem databáze EMBASE a porovnáme její záběr s databází MEDLINE. Dozvíte se také více o indexaci záznamů s pomocí tezauru EMTREE, a součástí budou samozřejmě také praktické ukázky vyhledávání na platformě Ovid – základní a pokročilé vyhledávání, funkce Search Builder a další užitečné tipy a triky pro úspěšnou rešerši. Ukážeme také, jak jednoduše sdílet rešeršní strategii i výsledky vyhledávání. Webinář povede Yvonne van de Vrede z Wolters Kluwer, v angličtině.
Nutná registrace předem: https://www.aip.cz/seminare/879-embase-excerpta-medica-database/


Workshopy:

Přihlaste se na workshop a vylepšete svou uživatelskou praxi při vyhledávání v e-zdrojích. Dozvíte se, jak formulovat rešeršní dotaz a jaké jsou nejčastější chyby, na které je potřeba si ve vyhledávání v e-zdrojích dát pozor. Naučíte se efektivně pracovat s portálem e-zdrojů a poznáte mnoho databází a vyhledávacích systémů, které se vám budou při studiu hodit.

Kapacita workshopů je omezená, místo si rezervujte zde.
2. 3. 2022 | 11:30 – 13:00
3. 3. 2022 | 11:30 – 13:00

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)