Zdravotní postižení a rozvojová spolupráce: 10 faktů nebo omylů?

čtvrtek 19. leden 2017, 15:45 – Text: -jj-

Knihovna Univerzity Palackého vás zve na výstavu přibližující život osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích.

Inkluze osob s postižením do rozvojových programů je stále poměrně nové téma, které je často provázeno určitými předsudky nebo omyly. Výstava přibližuje formou panelů deset nejčastějších mýtů spolu s komentáři, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností Německé společnosti pro rozvojovou spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) v této oblasti.

Záštitu nad putovní výstavou převzal poslanec Karel Schwarzenberg.

Realizováno neziskovou organizací Světlo pro svět za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Výstava bude ke zhlédnutí v klubovně Zmijozel ve Zbrojnici do 18. února 2017.