Výstava Právo a my s fotografiemi Jindřicha Štreita

Foto: Jindřich Štreit
Úterý 15. srpen 2023, 8:41

Ve dnech 1. 9. -31. 10. bude ve Zbrojnici v časopisecké studovně k vidění výstava „Právo a my“, jejímž autorem je Dr. Michal Vítek z Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě, kterou fotograficky doprovází svým jedinečným rukopisem prof. Jindřich Štreit. Vernisáž za přítomnosti prof. Štreita proběhne 20. září v 15:00 v časopisecké studovně Knihovny UP ve Zbrojnici.

Jaký je stav právního povědomí v dnešní společnosti a jak reaguje současný právní řád na tzv. patologické jednání? Je naše právní povědomí alespoň částečně kvalifikované, anebo převážil hoax nad skutečností? Těmito i dalšími otázkami se bude zabývat výstava Právo a my.

„Téma právního povědomí nepředstavuje téma nové či neprobádané, přesto je velmi aktuální. Způsob, jakým k právnímu řádu přistupujeme a zda naše rozhodnutí a kroky činíme v souladu s ním, má přímé a mnohdy bohužel i velmi fatální dopady na naše osobní i společenské životy. Jedná se o nástroj, který můžeme užívat správně, anebo špatně. Předpokladem je však vždy náš zájem právu rozumět a přemýšlet alespoň v rovině obecného povědomí o obsahu a smyslu jeho norem“, přibližuje autor výstavy Dr. Vítek, který se věnuje nejenom pedagogické a vědecké činnosti na již zmíněné fakultě Slezské univerzity v Opavě, ale působí také v advokacii.

Výstava si za cíl klade informovat a podnítit veřejnou debatu o právním povědomí české společnosti na příkladech praktických životních situací. „Vzhledem k tomu, že nás osobní střet s právem se projeví nejcitelnější v mezních životních momentech každého z nás, je vizuální doprovod v podobě fotografií pana prof. Jindřicha Štreita z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě nejpříhodnější možné vyjádření prezentovaného tématu. Jeho tvorba, založená na dlouhodobé práci s vybranými lidmi i celými rodinami, je zaměřená na obyčejné, ale i hraniční momenty, které tito lidé prožívají. V mnoha z nich je přitom právo významným hybatelem jejich situace. Zvolené fotografie tak propůjčují jinak analyticky zaměřenému tématu emoční hloubku a mezioborový přesah“, dodává autor výstavy. 

Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně. Je to fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Má ženu Agnes a dceru Moniku. Vyrůstal v obci Střítež v okrese Vsetín, kde byl otec učitelem. Když mu bylo deset let, přestěhoval se s rodiči do pohraniční obce Těchanov na Bruntálsku. Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1960-1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obory 1. – 5. třída a výtvarná výchova (1963-1967). Poté vyučoval na základní devítileté škole v Rýmařově, po roce se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně.Od roku 1967 realizoval přes 600 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. Od roku 1964 se zúčastnil přes 300 výstav na čtyřech kontinentech světa a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sympozií. Od 70. let minulého století se intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokřačovali až do roku 1997. Věhlasné se staly v osmdesátých letech V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro studenty pravidelně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění.

Výstava je realizována v rámci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)