Výjimečné databáze EBSCO Ultimate a eBook Academic Collection Trial

čtvrtek 5. leden 2017, 14:47 – Text: -jj-

Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databází obsahujících více než 140 tisíc e-knih a 15 tisíc plnotextových časopisů.

Academic Search Ultimate obsahuje okolo 11 tisíc plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa.

Business Source Ultimate zpřístupňuje plnotextově 3,5 tis. časopisů z ekonomie a příbuzných disciplín jako účetnictví, finance, bankovnictví, marketing, management a mnoho dalších.

Sociology Source Ultimate zahrnuje zhruba 1 tisíc recenzovaných časopisů v plném textu z oblasti sociologie a další materiály zaměřené na aspekty lidského chování a interakce.

eBook Academic Collection Trial obsahuje více než 140 tisíc e-knih všech vědních oborů, včetně beletrie.

Databáze budou přístupné do 31. března 2017.