Nástroj Writefull pro korekturu anglicky psaných textů

Čtvrtek 29. duben 2021, 12:17

Nástroj Writefull umožňuje pokročilou korekturu anglicky psaných textů a je určen především univerzitám a výzkumným institucím. Writefull koriguje gramatiku, odbornou terminologii, interpunkci, pravopis a stylistiku. Přitom používá jazykové modely založené na umělé inteligenci a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků.

Při práci s Writefullem je možné použít webové aplikace Writefull Revise Writefull Cite nebo si nainstalovat doplňky:

V rámci Univerzity Palackého je nyní možné Writefull používat až do května 2022.

Zpět