Krajinou zapomnění - Libavsko objektivem Jindřicha Machaly

úterý 2. duben 2019, 8:55 – Text: KK

Nová výstava v klubovně Zmijozel představuje fotografie specifického kraje kolem Města Libavá. Kraje se zajímavou i komplikovanou historií prolínajících se česko-německých vztahů, z velké části pohlceného po roce 1946 utvářeným vojenským prostorem. Místa poznamenaného desetiletími devastace a nezájmu, jemuž podlehla řada sídel a jehož mementem, byť poškozeným, je jako zázrakem zachovaný barokní poutní chrám ve Staré Vodě. Kraje s nezaměnitelným geniem loci, který se začíná ze zapomnění pomalu probouzet.

Autorem fotografií je libavský patriot a předseda Okrašlovacího spolku Lubavia Jindřich Machala. Výstava se koná v rámci festivalu Olmützer Kulturtage.

Vernisáž proběhne v pátek 12. dubna 2019 od 16 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zpět