Knihovna UP spustila nový web zaměřený na problematiku Open Science

Pondělí 25. říjen 2021, 12:50

Na adrese openscience.upol.cz najdou zájemci zpracované základní informace k tématu otevřené vědy (Open Science). Především k problematice otevřeného přístupu k vědeckým informacím a také k problematice otevřených vědeckých dat. Web se však bude dále tematicky rozrůstat podle aktuálních požadavků a potřeb akademické obce. 

Cílem nového webu je především přispět k řešení problematiky Open Science na Univerzitě Palackého, vzájemně sdílet příklady dobré praxe a tím propojit spolupráci napříč celou univerzitou. Na webu bude věnován prostor také aktuálním informacím a tipům na akce a aktivity, které mají v souvislosti s otevřenou vědou celorepublikový charakter.

Zpět