Duxiu a China Knowledge Resource Integrated Database

úterý 17. říjen 2017, 15:40 – Text: -jj-

Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup ke dvěma čínským zdrojům.

Duxiu je čínská databáze zahrnující tištěné knihy i e-knihy a další akademické zdroje. Celkem zpřístupňuje 2,4 milionu e-knih a 1 miliardu stran plného textu; je tak nejkomplexnějším čínským informačním zdrojem. Samostatně vyhledávat lze také v Superstar Journals Database, která obsahuje 6 500 plnotextových čínských časopisů.

Databáze bude dostupná do 30. 11. 2017.

China Knowledge Resource Integrated Database kompletně pokrývá čínské časopisy, doktorské disertační a magisterské práce, noviny, konferenční příspěvky, ročenky, příručky a encyklopedie, patenty, standardy, vědecké a technické výzkumné nálezy, zákony a předpisy. Databáze je zpřístupněna na platformě CNKI (China National Knowledge Infrastructure) a je propojená s předními akademickými zdroji – Springer, Taylor & Francis, Wiley, ProQuest ad.

Databáze bude dostupná do 11. 12. 2017.