Central and Eastern European Online Library – databáze měsíce dubna

středa 4. duben 2018, 9:53 – Text: KK

C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library) je online archivem plných textů asi dvou tisíc časopisů humanitních a společenskovědních oborů z oblasti střední a východní Evropy.

Databáze zpracovává časopisy, které vycházejí v Polsku, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v dalších zemích Evropy. Také je excerpováno několik časopisů z Německa, Francie, Velké Británie a Japonska. Z České republiky je obsaženo asi 70 časopisů (např. Česká literatura, Slovo a slovesnost, Naše řeč, Soudobé dějiny, Mediální studia a jiné). Retrospektiva časopisů jde většinou do devadesátých let minulého století.

Databáze rovněž zpřístupňuje životopisné údaje autorů z celého světa, nabízí stručný životopis, případně portréty či seznam literárních děl.