Britské centrum Knihovny UP přivítá překladatele Béowulfa profesora Jana Čermáka

Foto: Jan Čermák
Úterý 5. březen 2024, 13:01

Britské centrum přivítá překladatele staroanglického eposu Béowulf profesora Jana Čermáka z FF UK Praha.

Milovníci staroanglické poezie a zájemci o překladatelství mají jedinečnou příležitost hlouběji proniknout do známé hrdinské básně Béowulf – Britské centrum KUP, ve spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky, pořádá přednášku prof. Jana Čermáka, který Béowulfa svým překladem zpřístupnil českým čtenářům. Přednáška pojedná o ději a jeho dobovém i nadčasovém smyslu, stavbě i stylových a jazykových vlastnostech skladby, a to především z hlediska překladatelského. Nese název „Propůjčený svět aneb O překládání Béowulfa“ a uskuteční se ve středu 3. 4. 2024 v 17 hodin v učebně 3.05 na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP (Křížkovského 10, zadní trakt). Po přednášce bude následovat beseda, v jejímž rámci budou mít posluchači prostor na otázky.

Béowulf je první z významných básnických skladeb anglicky psané literatury. Tato heroicko-elegická skladba byla novodobými historiky pojmenována po jejím hlavním hrdinovi. Nepojednává jen o hrdinských soubojích s nepřáteli lidskými i nestvůrnými, ale především o utváření anglického křesťanství na pozadí předkřesťanské Germánie. Tato nejvýznamnější památka a v obecném povědomí i ztělesnění nejstarší anglické literatury se dochovala v jediném rukopise z období kolem roku 1000. Místo a doba jejího vzniku (nejspíše někdy mezi léty 750–850 na anglosaském severu, snad v království Mercie), historie jejího textu i totožnost jejího tvůrce zůstávají i po více než dvou stoletích filologických, literárněhistorických, archeologických i historických zkoumání blíže neznámé.

Akce je zdarma. Všichni jsou srdečně vítáni!

Prof.  PhDr. Jan Čermák, CSc., je přední český anglista specializující se zejména na anglickou historickou lingvistiku a středověkou literaturu, překladatel z angličtiny a finštiny. Za překlad Béowulfa získal Cenu Josefa Jungmanna, významným počinem je také jeho překlad básně Sen o kříži, pozoruhodné anglické duchovní básně z 8. století, nebo eseje O pohádkách od J. R. R. Tolkiena. Za nejnovější vydání finského eposu Kalevala, jehož překlad opatřený rozsáhlými komentáři a zásadními studiemi revidoval, získal Řád finského lva.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)