(Aktualizováno k 18. 2. 2021): Knihovna UP připravuje na konec února čtvrtý ročník Týdne s EIZ

Čtvrtek 18. únor 2021, 7:23

Knihovna UP připravuje na poslední únorový týden (22. 2. 2021 do 26. 2. 2021) další ročník celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů. Letošní název je Týden s EIZ online: Láska bez omezení.

S ohledem na aktuální situaci se celý program Týdne s EIZ letos přesune do online prostředí. Chystáme pro vás webináře zaměřené na práci s e-zdroji, zkušební přístupy a na FB skupině I LOVE E-ZDROJE UPOL bude celý týden probíhat soutěž o ceny, které nám poskytli naši dodavatelé e-zdrojů (CzechELib, EBSCO, Albertina icome Praha a DeGruyter) a také Knihovna UPOL.

V průběhu Týdne s EIZ budete mít spoustu možností získat užitečné tipy a rady, díky nimž vylepšíte svou uživatelskou praxi při práci s e-zdroji. Prostřednictvím soutěže se blíže seznámíte s portálem e-zdrojů a jednotlivými vyhledávacími systémy, které jsou na něm k dispozici. A protože e-zdroje jsou stále online, jsou vám i během lockdownu přístupné bez omezení 24/7.

 

Témata webinářů:

 • Úvod do vyhledávání v e-zdrojích
  Pondělí: 22. 2. 2021 | 9:45-10:30

Zaměřeno na základní práci s e-zdroji – vyvození klíčových slov a sestavení rešeršního dotazu za použití booleovských operátorů, zástupných a doplňkových znaků. Praktická ukázka vyhledávání. Vhodné pro všechny, kteří s e-zdroji a vyhledáváním v nich začínají.
Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/6660523575

 • Představení SAGE Journas
  Pondělí 22. 2. 2021 | 13:15-13:45

Představení platformy SAGE Journals, konkrétně kolekce Humanities and Social Sciences, která zahrnuje více než sedm stovek časopisů od vydavatelství SAGE Publishing. 
Webinář je vhodný pro všechny, kdo se chtějí naučit pracovat s databází SAGE.
Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/96402802924?pwd=cmRoaEhSOTQ3eVNjazhHRjVWazE2dz09

 • Seznamte se s portálem e-zdrojů (ezdroje.upol.cz)
  Úterý 23. 2. 2021 | 9:45-10:30

Představení portálu e-zdrojů, na kterém jsou k dispozici přístupy k licencovaným vyhledávacím systémům dostupným pro Univerzitu Palackého. Vhodné pro všechny, kteří s portálem e-zdrojů zatím nemají zkušenosti nebo se chtějí dozvědět, co všechno portál nabízí.
Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/6660523575

 • Codexis pro neprávníky aneb Právní informace pro všechny
  Úterý 23. 2. 2021 | 11:30-12:15

Webinář představí studentům, akademickým i neakademickým pracovníkům neprávnických oborů právní databázi Codexis. Zaměříme se na základní vyhledávání, práci s dokumentem a představení dalších užitečných doplňků a nástrojů tohoto právního informačního systému.
Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/7926313745?pwd=UTRPK2Y0d1hDbEJtcUh0Y01adHlQUT09

 • Bibliometrické databáze Web of Science a Scopus
  Úterý 23. 2. 2021 | 13:15-14:45

Představení bibliometrických citačních databází, které pomáhají vědcům a také začínajícím autorům orientovat se při výběru vhodného časopisu k publikování jejich odborného článku. Výklad bude zaměřen na vyhledávání a porovnávání jednotlivých metrik časopisů (IF, AIS, SJR, quartil apod.). Vhodné pro všechny, kteří plánují vydat svůj odborný článek a potřebují si ujasnit metody a postupy, jak vyhledat ten nejvhodnější časopis.
Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/7926313745?pwd=UTRPK2Y0d1hDbEJtcUh0Y01adHlQUT09

 • E-zdroje pro pokročilé
  Středa 24. 2. 2021 | 9:45-10:30

Vyhledávání v e-zdrojích prostřednictvím složitějších rešeršních dotazů (použití mimo jiné proximitních operátorů), pokročilejší práce s portálem e-zdrojů, vytvoření uživatelské složky, vyhledávání e-knih a e-časopisů. Vhodné pro všechny, kteří mají s vyhledáváním v e-zdrojích zkušenosti a chtějí své vyhledávání vylepšit.
Odkaz pro připojení: https://cesnet.zoom.us/j/6660523575

 • Naučte se pracovat s mobilní aplikací InSimu
  Středa 24. 2. 2021 | 13:15-14:45

Webinář je určen výhradně pro studenty a vyučující na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Představí mobilní aplikaci InSimu, která studentům umožňuje například stanovování správné diagnózy dle klasifikace MKN-10. Vyučující mohou tuto aplikaci využívat při výuce třeba k nastavování testů. Webinář proběhne v anglickém jazyce.
Odkaz pro připojení: https://us02web.zoom.us/j/87503402650 

 • Jak pracovat s EBSCO eBooks
  Středa 24. 2. 2021  14:15-15:15

Webinář představí kolekce elektronických knih od společnosti EBSCO - eBook Academic Collection, eBook Clinical Collection, eBook Psychology Collection a eBook University Press Collection. Webinář bude zaměřen na vyhledání relevantního titulu pomocí limitů a práci s elektronickou knihou online a offline. V rámci přednášky bude také přestavena možnost stahování titulů do Vašeho mobilního zařízení. Webinář je vhodný pro všechny, kteří s používáním elektronických knih začínají.
Odkaz pro připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxZmMxYTQtNTZhZS00Y2JhLWI4NWMtYzdiNjEyMmVhNWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%2269f45f97-9870-4b99-9175-ce311e6a9ea8%22%7d

 • Databáze vhodné pro humanitní obory
  Čtvrtek 25. 2. 2021 | 9:45-10:30

Webinář představí databáze z oblasti humanitních studií, které mají studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého k dispozici. Konkrétně bude zaměřen na praktickou ukázku vybraných databází platformy ProQuest, databázi C.E.E.O.L., Classiques Garnier Numérique a Gale. Webinář je určen pro studenty i akademické pracovníky, kteří chtějí vylepšit své vyhledávání v e-zdrojích.
Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/97245000263?pwd=LzBTNmhpYndOTlY2cTI0VUF5OFVTQT09

 • Poznejte ClinicalKey Student (studenti)
  Čtvrtek 25. 2. 2021 | 13:15-14:00

Webinář je určen výhradně pro studenty lékařských a ošetřovatelských fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřen je na interaktivní vzdělávací platformu ClinicalKey Student, která nabízí učení pomocí nástrojů přizpůsobených pro vývoj a hodnocení lékařských znalostí aspirujících profesionálů. Na webináři se studenti dozvědí, jak se registrovat, jak používat Smart Search, jak zvýrazňovat a sdílet poznámky s dalšími studenty, jak vytvářet revizní karty, jak provádět sebehodnocení a mnoho dalšího. Webinář bude v anglickém jazyce.
Odkaz pro připojení: Join Zoom Meeting

 • Poznejte ClinicalKey Student (vyučující)
  Čtvrtek 25. 2. 2021 | 14:15-15:00

Webinář je určen výhradně pro vyučující lékařských a ošetřovatelských fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřen je na interaktivní vzdělávací platformu ClinicalKey Student, která nabízí učení pomocí nástrojů přizpůsobených pro vývoj a hodnocení lékařských znalostí aspirujících profesionálů. Na webináři se vyučující dozvědí, jaké možnosti využití při výuce nástroj ClinicalKey nabízí (výukové osnovy, využití obrazových materiálů, sdílení obsahu přednášek se studenty i kolegy apod.). Webinář bude v anglickém jazyce.
Odkaz pro připojení: Join Zoom Meeting

 • UpToDate + databáze pro medicínu
  Pátek 26. 2. 2021 | 9:45-10:30

Webinář je určnen především pro studenty a akademické pracovníky lékařských či zdravotnických oborů. Představí práci s expertní klinickou databází UpToDate, dále databází Thieme, obsahující plné texty učebnic a atlasů, a platformu Ovid. Ve webináři budou dále zmíněny další doporučené databáze poskytující zajímavé informace z oblasti lékařství a zdravotnictví (např. Thieme, Ovid, Karger).
Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/98930034087?pwd=dm40SWlyNzRjRDZhNW1jQU1yazU2QT09

 

Soutěž na facebookové skupině I LOVE E-ZDROJE UPOL:

Po celý Týden s EIZ bude na facebookové skupině I LOVE E-ZDROJE UPOL probíhat soutěž s e-zdroji. Od pondělí 22. 2. do pátku 26. 2. bude každý den v 9:00 zveřejněn jeden soutěžní příspěvek a spolu s ním i soutěžní otázka nebo úkol. Zapojist se do soutěže bude možné i zpětně až do neděle 28. 2. do 20:00. První březnový týden pak budou z jednotlivých soutěžních dní vylosováni výherci, pro které máme nachystány praktické ceny od poskytovatelů našich e-zdrojů. Těšit se můžete na propisky, bloky, hrnky na kávu i něco sladkého.

Bližší průběh soutěže najdete zde.

 

Zkušební přístupy:

U příležitosti Týdne s EIZ budou mít studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého na portále e-zdrojů k dispozici několik nových zkušebních přístupů k časopisům De Gruyter, dále k prestižním časopisům SPIE pro optiku, UCHICP pro společenské vědy, ASM pro mikrobiologii a Royal Society s multioborovým zaměřením. Dále bude rozšířen přístup ke kolekci e-knih od společnosti EBSCO a přidán zkušební přístup k databázi Historical Abstracts with Full Text.

Aktuální informace k letošnímu Týdnu s EIZ sledujte ve facebookové události nebo ve skupině I LOVE E-ZDROJE UPOL.

Leták ke stažení.

Zpět