Webináře k databázi Web of Science

pátek 4. květen 2018, 11:40 – Text: KK

Až do července můžete využít nabídky online školení, která připravila společnost Clarivate analytics. Tematicky jsou zaměřena na práci s databází Web of Science, problematiku citovanosti a hodnocení časopisů či dílčí databáze, např. Medline zpřístupněné na platformě WOS.

Světově uznávaná citační a bibliografická databáze Web of Science obsahuje přes 12 tisíc předních časopisů z 256 vědních disciplín, články, knihy, sborníky z konferencí, knižní a filmové recenze, bibliografie, reprinty, patenty a další typy dokumentů.

Na webináře se může přihlásit kdokoliv z Univerzity Palackého. Podrobnější informace včetně jednotlivých termínů a možnosti registrace naleznete zde.