Nové elektronické informační zdroje pro UP

Ilustrační foto: archiv Žurnálu UP
pondělí 12. únor 2018, 8:59 – Text: OK

Se začátkem roku 2018 pokračuje UP ve zpřístupňování řady špičkových elektronických informačních zdrojů svým studentům a zaměstnancům. Přístup do většiny EIZ máme nyní zajištěn díky zapojení do národního konsorcia CzechELib, které s finanční podporou evropského projektu OP VVV zajišťuje centrálně odborné a vědecké elektronické informační zdroje pro celou akademickou sféru v ČR.

U významných databází došlo také od ledna k jejich rozšíření:

Ebsco – Academic Search Ultimate – u původní multioborové databáze Academic Search Complete od vydavatele EBSCO na více než 10 tisíc plnotextových časopisů (polovina z nich je indexována ve WoS nebo Scopus).

Proquest Central - ProQuest Central je jednou z databází megazdroje ProQuest, která nabízí přístup k odborné zahraniční literatuře ze 175 vědních oborů jako je obchod, ekonomie, medicína, přírodní, společenské a humanitní vědy, technika a umění. Poskytuje více než 24 000 odborných časopisů, z nichž přes 18 000 je s plnými texty.

15 tisíc nových e-knih

Navíc Národní technická knihovna v Praze zakoupila pro účastníky národního konsorcia CzechELib (tedy i pro UP) přístup do téměř 15 tisíc elektronických knih od předních světových vydavatelů odborné a vědecké literatury - Elsevier, Springer, Wiley. Nejvíce titulů je z oborů Science-Technology-Medicine, ale hojně jsou zastoupeny i ekonomie, sociální vědy a další. Většina těchto knih je dostupná uživatelům elektronicky v režimu EBS (Evidence Based Selection) -- to znamená, že po celý rok 2018 mají uživatelé přístup ke všem knihám, a na konci roku budou z nich vybrány a zakoupeny do trvalého vlastnictví právě ty nejvyužívanější (ve stanoveném celkovém finančním objemu).

Podobnější popisy kolekcí předvybraných e-knih od jednotlivých vydavatelů:

Upgrade portálu EIZ

V nejbližších dnech je očekáván také upgrade portálu a nový responsivní web http://ezdroje.upol.cz. Portál k jednotnému přístupu k EIZ na UP je pravidelně doplňován a aktualizován. Zjednodušení přístupu a vyhledávání v databázích je možné díky multivyhledávači EBSCO DISCOVERY, který prohledává zároveň většinu dostupných databází UP, katalog Knihovny UP a také volně dostupné odborné zdroje. Jednoduchý přístup do EIZ je umožněn v rámci univerzitní sítě (ve škole, v knihovně, na kolejích) a také pomocí VPN nebo Shibboleth technologie odkudkoliv – z domova i ze zahraničí.