Den otevřených dveří

pátek 11. leden 2019, 8:58 – Text: KK

V sobotu 19. ledna vás rádi přivítáme na dnu otevřených dveří také v Knihovně Univerzity Palackého. Navštívit můžete knihovnu Zbrojnici, Britské centrum i naše čtyři pobočky na fakultách.

Knihovna Zbrojnice (Biskupské náměstí 1) bude mít otevřeno od 9 do 16 hodin. V recepci u infostánku vás knihovník seznámí se službami ústřední knihovny i poboček a zájemce provede studijními sály, noční studovnou a klubovnami. K dispozici budou také propagační materiály knihovny.

Britské centrum (Biskupské náměstí 1) bude otevřené od 9 do 12 hodin. Knihovnice nabízejí tři časy komentovaných prohlídek: 9.00–9.30, 10.00–10.30 a 11.00–11.30. Zájemcům poskytnou veškeré informace o službách, fondu i o cambridgeských zkouškách, které je zde možné absolvovat.

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty (Univerzitní 22) bude mít otevřeno od 8.30 do 15.00. Zájemci si s knihovnicí prohlédnou prostory knihovny a budou jim poskytnuty veškeré informace. K dispozici budou také propagační letáčky.

Knihovny Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd (Hněvotínská 3) budou otevřeny v době od 9 do 14 hodin. V obou částech bude k dispozici infostánek s propagačními materiály knihovny, kde se případní zájemci mohou dozvědět více o knihovně, jejích službách a výhodách, které přináší.

Knihovna Přírodovědecké fakulty (tř. 17. listopadu 6 - 6. patro) bude otevřená od 9 do 14 hodin. Knihovnice poskytne zájemcům prohlídku knihovny a seznámí je s možnostmi studia nejen v knihovně na Envelopě, ale i na další pobočce Knihovny Přírodovědecké fakulty v Holici, kde je fond zaměřen na biologické obory.