Databází měsíce října se stává Academic Search Ultimate

úterý 9. říjen 2018, 14:30 – Text: KK

Multioborová databáze zahrnuje společenskovědní i přírodovědné obory. Obsahuje přibližně 11 tisíc časopisů v plném textu (9 tisíc z nich je recenzováno, 5 tisíc indexováno ve Web of Science nebo Scopusu). Dále jsou zde zpracovány monografie, zprávy, konferenční materiály, videa a další.

Více informací získáte na našem webu e-zdrojů http://ezdroje.upol.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=24.

Využijte neomezeného přístupu prostřednictvím univerzitní sítě!