Britské centrum

Poslední volná místa na cambridgeské zkoušky C1 Advanced v tomto akademickém roce jsou na termíny 15. a 29. 6. (forma computer based).

O Britském centru

Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci (BC KUP) nabízí specializované služby v oblasti studia a výuky angličtiny, jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových certifikací. Knihovna BC KUP je otevřena nejširší veřejnosti a je budována s cílem, aby zájemci o rozvoj jazykových kompetencí v angličtině našli materiály odpovídající jejich věku a aktuální jazykové úrovni, aby učitelé a lektoři angličtiny našli dostatek inspirujících zdrojů pro obohacení své výuky, aby potenciální kandidáti jazykových certifikátů Cambridge našli dostatek vhodných učebnic pro důkladnou přípravu ke zkouškám, aby ctitelé filmového a literárního umění v angličtině našli při svých návštěvách v BC KUP vždy nějakou zajímavou novinku a aby studenti angličtiny našli potřebné základní či doplňkové materiály ke svému vysokoškolskému studiu. Kompletní nabídku knihovny BC KUP najdete v katalogu.

Kontaktní údaje

Knihovna UP - Britské centrum
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
GPS: N 49°59.59616', E 17°26.01220'
Telefon: 585 631 874
Email: bc@upol.cz

Otevírací doba

PondělíZavřeno
Úterý9 – 12, 13 – 17
Středa9 – 12, 13 – 17
Čtvrtek13 – 17
Pátek9 – 15
Sobota9 – 12
NeděleZavřeno

Změny otevírací doby

Britské centrum KUP bude zavřeno ve dnech:

úterý 1. 1.Nový rok
pátek 19. 4. a sobota 20. 4.Velikonoce
středa 1. 5.státní svátek
středa 8. 5. státní svátek
2. 7. – 17. 8.letní prázdniny
sobota 24. 8.zavřeno
sobota 31. 8.zavřeno
sobota 28. 9.státní svátek
21. 12. – 31. 12. (+ středa 1. 1. 2020)vánoční prázdniny

Pracovníci

vedoucí
Mgr. Zuzana Hanelová
585 631 877zuzana.hanelova@upol.cz
Mgr. Lenka Hanáková585 631 873lenka.hanakova@upol.cz
Mgr. Marcela Koupilová585 631 874marcela.koupilova@upol.cz

Potřebujete-li kontaktovat BC KUP mimo otevírací dobu centra (např. v pondělí), pište na mail bc@upol.cz a uveďte číslo telefonu – pokusíme se s Vámi spojit co nejdříve.

Podmínky členství a ceník

Podmínky členství

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení.

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. Studenti, zaměstnanci a absolventi UP potřebují pro registraci doklad totožnosti a kartu UP, absolventi navíc finance na snížený registrační poplatek. POZOR! V BC KUP nelze platit bankovní kartou.

Ceník poplatků a placených služeb

Registrační poplatek pro veřejnost
(členství na 12 měsíců, žádné další výpůjční poplatky)
400,-
Registrace pro studenty a zaměstnance UPZdarma
Registrační poplatek pro absolventy UP
(členství na 12 měsíců, žádné další výpůjční poplatky)
100,-
Kopírování, formát A41,20

Kurzy angličtiny

Pro zájemce o přípravu na cambridgeské zkoušky a rozvoj jazykových dovedností v angličtině připravujeme novou nabídku kurzů na rok 2019/20.
Nabídka bude zveřejněna 10.6.

Cena všech kurzů v BC KUP zahrnuje kromě uvedeného počtu lekcí a pretestu i učebnici. Frekventanti kurzu mají 50% slevu na využívání multimediální knihovny BC KUP.

Kurzovné je možné uhradit hotově v Britském centru nebo převodem na účet č.: 19-1096330227/0100, VS = 999616011. Do informace pro příjemce uveďte jméno frekventanta kurzu.

Zaměstnanci UP, studenti UP, držitelé karty absolventa UP a absolventi našich předchozích kurzů mají slevu na kurzovném ve výši 5%.

Kurzy se konají v jazykové učebně BC (Knihovna UP, Biskupské náměstí 1).

Všeobecné obchodní podmínky

Příloha VOP

Cambridgeské zkoušky

PŘIHLÁŠKA

Ve spolupráci s British Council pořádáme mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. cambridgeské zkoušky, které patří mezi nejuznávanější mezinárodní jazykové kvalifikace. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů používat angličtinu v autentických životních situacích.

Další informace o zkouškách, termínech, registracích a certifikátech

Formulář - souhlas rodiče/zák. zástupce s pořízením fotografie uchazeče o zk. mladšího 18 let

Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta UP poskytují za složení jazykových zkoušek Cambridge mimořádné stipendium.

Stipendium FF UP

Stipendium PřF UP

Přehled přípravných materiálů a doporučené literatury

Individuální registrace

Ačkoliv v našem přehledu termínů zkoušek v Britském centru KUP uvádíme názvy zkoušek, na které jsou zájemci zvyklí, vezměte prosím na vědomí, že společnost Cambridge Assessment English začala používat nové názvy zkoušek, takové, které transparentně odkazují na tzv. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), přičemž se jedná o stále stejné kvalifikace. Např. zkouška FCE má nový oficiální název B2 First. British Council Prague, jehož prostřednictvím registrace na zkoušky Cambridge English Qualifications v Britském centru KUP probíhá, zachoval pro lepší přehlednost v registračním systému staré zkratky alespoň v závorce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu bc@upol.cz nebo telefonu 585631877/1874.

Ke zkoušce pořádané v našem centru se můžete registrovat online. Prosím, nepoužívejte při registraci diakritiku – ani při zadávání jména a příjmení, ani při zadávání místa bydliště. Po správném provedení registrace obdržíte automatické potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Na tuto e-mailovou adresu vám později přijdou další pokyny ke zkoušce a také v příslušném časovém odstupu i informace o zveřejnění výsledků a uvolnění certifikátů.

Vaše registrace je platná teprve po uhrazení celého poplatku za zkoušku (on-line nebo bankovním převodem na účet 2048040318/2600), a to nejpozději 3 dny před uzavřením registrace pro daný typ zkoušky. Pokud provádíte registraci poslední možný den, doporučujeme platbu on-line. Pokud tuto možnost nemáte nebo se platba nezdaří, proveďte platbu bankovním převodem, vygenerujte si z internetového bankovnictví potvrzení o platbě a to nám zašlete na adresu bc@upol.cz s jasným předmětem mailu Poplatek za zkoušku CEQ… (uveďte úroveň, typ a datum zkoušky – např. B2 First/CB/ 20/10/18). Případně proveďte platbu složenkou a zašlete nám kopii ústřižku (taktéž na bc@upol.cz). 

Variabilní symbol pro platbu bankovním převodem je 9006. Do informace pro příjemce zadejte registrační číslo přidělené  registračním systémem British Council (R-CZ….), vaše příjmení a jméno.

Hromadné registrace

Školám a firmám nabízíme možnost hromadné registrace kandidátů. V rámci hromadné registrace komunikujeme s institucí jako zástupcem kandidátů a poskytujeme jí veškeré informace. Instituce hradí poplatky za kandidáty hromadně. Pro hromadnou registraci je třeba nejprve odeslat kontaktní údaje vaší společnosti do registračního systému. Hromadné registrace je potom možné provádět zde.

Průvodce online registrací pro instituce

Formulář souhlasu s fotografováním uchazeče mladšího 15 let

Zkoušky na počítači

V současné době máte možnost skládat Cambridgeské zkoušky PET, FCE a CAE v počítačové podobě. Jejich rozsah, obtížnost, průběh rozhovoru a platnost certifikátu jsou stejné jako u papírové formy.

Úspěšní kandidáti počítačových zkoušek obdrží mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge ESOL totožný s certifikátem ze zkoušky složené v papírové formě.

Seznamte se s prostředím testu

Rozšířené hodnocení výsledků Cambridgeských zkoušek

Rozšířené hodnocení (Extended Certification) přináší kandidátům Cambridgeských zkoušek přesnější zařazení jejich výsledků v Evropském referenčním rámci pro jazyky. (Common European Framework of Reference - CEFR)

Kandidát s nadprůměrnými výsledky (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Příklad: Kandidát, který získá hodnocení A při zkoušce Cambridge English: First, získá FCE certifikát o dosažení úrovně C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož hodnocení je nižší než C získá nově také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Příklad: Kandidát, který nezíská  dostatečné bodové ohodnocení – alespoň pro úroveň C ve zkoušce Cambridge English: Advanced, může získat certifikát potvrzující jeho úroveň B2, což je úroveň o jeden stupeň nižší C1 odpovídající úspěšně složené zkoušce CAE.

Pretests aneb Cambridgeské zkoušky nanečisto

PŘIHLÁŠKA

Pravidelně jednou za rok umožňujeme v BC KUP zájemcům absolvovat cambridgeské zkoušky nanečisto. Pod vedením zkušených odborníků si vyzkoušíte všechny části zkoušky za podmínek odpovídajících skutečné zkoušce. Přesný časový harmonogram a místo konání závisí na počtu přihlášených. Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou rezervaci!

Další informace

Prodlužování výpůjček

1. Výpůjčky pohodlně prodloužíte prostřednictvím svého čtenářského účtu. K přihlášení použijte jako uživatelské jméno celé číslo Vašeho průkazu, před které vložíte písmena BC. Např. pokud máte průkaz BC, bude výsledný tvar uživatelského jména BCB00000XXXXX, u průkazu studenta UP BCC00000XXXXX, u zaměstnance UP BCD00000XXXXX. Za X dosaďte příslušná čísla na Vašem průkazu. Roli uživatelského jména zastane i adresa e-mailu, kterou jste zadali při registraci do BC KUP.

2. Jako Vaše heslo bylo při registraci nastaveno Vaše křestní jméno s malým počátečním písmenem, bez háčků a čárek. Pokud nefunguje, kontaktujte nás, prosím. Pokud funguje, můžete si ho po prvním přihlášení změnit na bezpečnější heslo.

3. Po přihlášení klikněte na Výpůjčky.

4. V přehledu vypůjčených materiálů zaškrtněte ty, které chcete prodloužit, a pod seznamem výpůjček klikněte na modré políčko Prodloužit. Pokud máte výpůjček více, takže se zobrazují na dvou stránkách, a pokud místo zaškrtávání titulů jednotlivě zvolíte hromadné zaškrtnutí (nad sloupcem se zaškrtávacími políčky), upozorňujeme, že se takto označí jen ta strana, na které momentálně stojíte. Pokud chcete prodloužit vše, musíte přejít na další stranu a znovu výpůjčky hromadně označit. Bez toho by se mohlo stát, že si omylem prodloužíte jen část svých výpůjček.

5. Úspěšné prodloužení výpůjčky je potvrzeno v zelenkavém poli v horní části obrazovky (Prolongace dokumentu v pořádku) i s novým datem návratu.

6. Není možné prodloužit výpůjčky, které již byly 3 × prodlouženy nebo je na ně provedena rezervace.

7. Prodloužení dále nelze provést, pokud Vám vypršelo členství nebo máte dluh vůči knihovně BC.

8. Pokud se Vám nedaří prodloužení vyřešit vlastními silami, kontaktujte nás e-mailem (bc@upol.cz) nebo telefonicky (585631873/74/77) dříve, než Vám naskočí poplatek za překročení doby výpůjčky (5 Kč za každý započatý týden – viz Příloha 2/str. 14 Knihovního řádu KUP).

Katalog

katalogu Britského centra KUP najdete unikátní nabídku literatury vhodné pro všechny zájemce o angličtinu – o její zlepšování, studium či výuku.

Co nabízíme

 • učebnice pro všechny jazykové úrovně
 • zjednodušená četba s CD
 • kurzy na DVD
 • slovníky a gramatiky
 • filmy v původním znění (s anglickými titulky)
 • hudba na CD, multimediální CD-ROM
 • obchodní a odborná angličtina pro všechny úrovně
 • reálie Velké Británie (v knižní i multimediální podobě)
 • současná i klasická beletrie (v knižní i multimediální podobě)
 • britské časopisy
 • materiály ke cambridgeským zkouškám
 • materiály ke zkoušce TOEFL
 • odborná literatura pro učitele angličtiny
 • jazykové testy všech úrovní (s klíči)

Dostupné úrovně studijních materiálů

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced
 • Proficiency

Dárkové poukazy

Lámete si někdy hlavu tím, jakým dárkem udělat radost dětem, sourozencům, rodičům, prarodičům? Zkuste věnovat dárkový poukaz na služby a produkty poskytované Britským centrem KUP. Poukazy je možné zakoupit již v ceně od 400 Kč (roční členství ve specializované multimediální knihovně BC KUP) až po 7 200 Kč (roční kurz angličtiny v úrovních B2, C1 a C2). Formou dárkového poukazu můžete darovat např. registraci na cambridgeskou zkoušku nanečisto (400 až 900 Kč), certifikovanou cambridgeskou zkoušku (2 900 až 4 900 Kč) nebo kurz angličtiny (od 2 800 Kč). Velkorysým dárkem pak může být poukaz na kombinaci přípravného kurzu a cambridgeské zkoušky.
Bližší informace na telefonu 585631873/74/77, mailem na bc@upol.cz nebo přímo v Britském centru KUP v naší otevírací době.

Partnerství

Ve spolupráci s různými partnery realizujeme řadu vzdělávacích, literárních a společenských projektů. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás.

British Council

British Council vznikl v roce 1934, má pobočky ve více než 100 zemích na celém světě a patří mezi hlavní světové organizace pro vzdělání a kulturu. Projekty, které British Council pořádá v oblasti umění, vědy, řízení, sportu a anglického jazyka, napomáhají budování oboustranně prospěšných vztahů mezi lidmi ve Spojeném království a v ostatních zemích a šíření povědomí o britské kreativitě a úspěších.

Pro učitele a studenty angličtiny jsou určeny např. projekty LearnEnglish, Teaching English nebo LearnEnglish Mobile.

British Council se rovněž významně podílí na obnovování fondu knihovny a objednávání periodik.

Odkazy na další aktuální projekty

Partnerské knihovny

British Council spolupracuje v současné době s deseti partnerskými knihovnami. Knihovny mají různé zřizovatele a členství je vzájemně nepřenosné.

Přehled partnerských knihoven

Nakladatelství

Díky spolupráci se zástupci některých britských nakladatelství zaměřených na English Language Teaching and Learning si v Britském centru můžete prohlédnout ukázky z jejich nejnovější produkce.

K nahlédnutí jsou rovněž katalogy a ceníky celé řady britských nakladatelství.

Přehled nakladatelství a distributorů (včetně kontaktů)

Užitečné odkazy

British Council - Informace o projektech a službách našeho hlavního partnera

Jazyková škola UPLIFT - Jazyková škola Filozofické fakulty UP

Cambridge English - Informace o mezinárodních zkouškách  z angličtiny

English in Britain - Akreditované kurzy angličtiny ve Spojeném království

Education UK - Britské školství online

Flo-Joe - Příprava k jazykovým zkouškám FCE a CAE

IELTS - Příprava ke zkoušce IELTS

TeachingEnglish - Webová platforma pro učitele angličtiny