Ústředí

Kontaktní údaje

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
GPS: 49°35'44"N, 17°15'36"E
Telefon: 585 631 721
Email: kup@upol.cz

Ředitelství

ředitelka
Mgr. Helena Sedláčková
585 631 702
731 632 389
helena.sedlackova@upol.cz
asistentka ředitelky, sekretariát
Hana Dostálová
585 631 721

h.dostalova@upol.cz

zástupkyně ředitelky
Bc. Marie Lipusová
585 636 052

marie.lipusova@upol.cz

                  systémový knihovník
Ing. Ivo Rožnovský

585 631 715
604 338 780

ivo.roznovsky@upol.cz

pomocný knihovník
Jiří Sedláček

737 274 189
585 631 716

 jiri.sedlacek@upol.cz

Akvizice

 • objednávání knihovních dokumentů pro všechna pracoviště UP
 • vyhledávání bibliografických údajů pro potřeby nákupu knihovních dokumentů
 • vytváření předkalkulací objednávek knihovních dokumentů
 • urgence nedodaných knihovních dokumentů

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
2. patro

vedoucí

Mgr. Antonín Pokorný, DiS.

585 631 720

antonin.pokorny@upol.cz

Akvizice knihJana Výmolová585 631 734

jana.vymolova@upol.cz

Mgr. Karel Svitavský585 631 733

karel.svitavsky@upol.cz

Akvizice časopisůMgr. Petra Rosípalová585 631 741

petra.rosipalova@upol.cz

Bc. Petra Frysová585 631 742

petra.frysova@upol.cz

Bibliograficko-informační služby

 • poskytují čtenářům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby
 • zpracovávají rešerše pro doktorandy a akademické pracovníky
 • sledují el. informační zdroje (EIZ) a informují uživatele o novinkách
 • nabízejí přístup k el. inf. zdrojům s jedinou licencí (online verze vybraných časopisů odebíraných KUP)
 • zajišťují meziknihovní výpůjční službu
 • koordinují informačně vzdělávací akce a školení
 • nabízejí podporu při publikování - problematika open access
 • zajišťují realizaci projektů, na kterých se knihovna podílí

Bibliograficko-informační služby (BIS)

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

Pracovnice

vedoucí

Mgr. Kristina Mikešová

585 631 722

kristina.mikesova@upol.cz

Mgr. Michaela Pastorová585 631 744

michaela.pastorova@upol.cz

Bc. Hana Pechová585 631 744

hana.pechova@upol.cz

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Podrobnosti o službách MVS

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 162

PracovniceEva Martínková585 631 731

eva.martinkova@upol.cz

Mgr. Klára Adámková585 631 889

klara.adamkova@upol.cz

Informační vzdělávání (IV)

Pracoviště

Podrobnosti o informačním vzdělávání

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

PracovniceMgr. Bc. Barbora Malínek Číhalová

585 631 743

barbora.malinekcihalova01@upol.cz

Katalogizace

 • katalogizace knižních dokumentů
 • katalogizace speciálních dokumentů (zvukové, audiovizuální, kartografické a elektronické dokumenty, hudebniny)
 • tvorba jmenných a věcných autorit
 • spolupráce s Národní knihovnou ČR (SKC, Národní báze autorit)

Pracoviště

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc
2. patro, dveře 350, 353, 354


vedoucí

Jiří Škrobák, Dis.

585 631 746

jiri.skrobak@upol.cz

Zástupkyně vedoucího,
věcná redaktorka
Mgr. Helena Andrýsková585 631 736

helena.andryskova@upol.cz

Odborná katalogizaceBc. Martin Protivánek585 631 738

martin.protivanek@upol.cz

Mgr. Pavla Lžičařová585 631 737

pavla.lzicarova@upol.cz

Marcela Mališková585 631 850

marcela.maliskova@upol.cz

Bc. Lenka Trojanová585 631 745

lenka.trojanova@upol.cz

Bc. Adriana Hubáčková585 631 735adriana.hubackova@upol.cz