Projekty Knihovny Lékařské fakulty UP

MedInfo (2013-2014)

Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO, http://medinfo.ics.muni.cz/), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0225 je  řešen v rámci OP VaVpI, výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

Cílem projektu je: zajistit nákup a zpřístupnění vybraných elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum v oblasti medicíny a zdravotnictví pro konsorcium předních medicínských institucí v ČR (s výjimkou Prahy).

Na projektu spolupracuje sedm dalších institucí: UP v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Pardubice, UJEP v Ústí nad Labem, UTB ve Zlíně, ZČU Plzeň.

Zdroje jsou dostupné pro počítače s IP adesou v rozmezí počítačové sítě UP v Olomouci. Pro vzdálený přístup použijte VPN.

Přehled zdrojů pro jednotlivé instituce