Provoz Knihovny UP od 1. 7. 2021 – aktualizováno 30. 6. 2021

Středa 30. červen 2021, 14:05

Studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého mohou osobně navštěvovat Zbrojnici i všechny pobočky za účelem půjčování či vracení knih, skenování, kopírování, tisku či k práci na počítačích. Rovněž je možné po celou otevírací dobu pobývat v prostorách studoven (kromě noční studovny ve Zbrojnici, ta zůstane uzavřena až do začátku zimního semestru).

Otevírací doba i rozsah poskytovaných služeb u fakultních poboček Knihovny UP se liší. Odvíjí se totiž  od pokynů jednotlivých fakult.

Pravidla pro pobyt v prostorách Knihovny UP od 1. 7. 2021:

- Je nutné dodržovat hygienická pravidla: desinfekce rukou před vstupem do knihovny, zakrytá ústa respirátorem FFP2 nebo nanorouškou, dodržování rozestupů minimálně 2 m.
- Počet osob v prostorách Knihovny UP je limitován dle vládních nařízení – jedna osoba na 10 m2.

Platí standardní provozní režim:

- Provoz Knihovny UP se řídí platným Knihovním řádem a z něj plynoucími pokutami za nedodržení výpůjční lhůty a pozdní vrácení knih (absenčních i prezenčních). Půjčené tituly již nejsou automaticky prodlužovány, knihovna je otevřená a platí tak standardní výpůjční doby.
- Maximální počet výpůjček
na čtenářském kontě studenta je 15.
- Prezenční knihy
je možné půjčovat přes noc do druhého dne do 9:00.
- Pro vracení knih přednostně slouží biblioboxy
(před vrátnicí Zbrojnice, před novou budovou LF, před Teoretickými ústavy pro FZV, před menzou FTK, v budově B na PF nebo před budovou PřF – Envelopa). V ojedinělých případech a po předchozí domluvě na e-mailu vypujcka@upol.cz je možné vrátit knihy poštou (pouze jako doporučenou zásilku).

Letní otevírací doba Knihovny UP od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Zpět