Provoz Knihovny UP – aktualizováno 8. 6. 2021

Úterý 8. červen 2021, 15:05

Studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého mohou osobně navštěvovat Zbrojnici i všechny pobočky za účelem půjčování či vracení knih, skenování, kopírování, tisku či k práci na počítačích. Rovněž je možné po celou otevírací dobu pobývat v prostorách studoven (kromě noční studovny ve Zbrojnici, ta zůstane uzavřena až do začátku zimního semestru).

Otevírací doba i rozsah poskytovaných služeb u fakultních poboček Knihovny UP se liší. Odvíjí se totiž  od pokynů jednotlivých fakult UP.

Pravidla pro pobyt v prostorách Knihovny UP:

- Vstup do Knihovny UP je možný pouze s negativním výsledkem některého z testů na covid-19 (antigenntí test, PCR test i samotest), nebo na základě čestného prohlášení, certifikátu o očkování či potvrzení o prodělané nemoci covid 19.
- Je nutné dodržovat hygienická pravidla: desinfekce rukou před vstupem do knihovny, zakrytá ústa respirátorem FFP2 nebo nanorouškou, dodržování rozestupů minimálně 2 m.
- Počet osob v prostorách Knihovny UP je limitován dle vládních nařízení – jedna osoba na 15 m2.

Platí standardní provozní režim:

- Provoz Knihovny UP se řídí platným Knihovním řádem a z něj plynoucími pokutami za nedodržení výpůjční lhůty a pozdní vrácení knih (absenčních i prezenčních). Půjčené tituly již nejsou automaticky prodlužovány, knihovna je otevřená a platí tak standardní výpůjční doby.
- Maximální počet výpůjček
na čtenářském kontě studenta je 15.
- Prezenční knihy
je možné půjčovat přes noc do druhého dne do 9:00.
- Pro vracení knih přednostně slouží biblioboxy
(před vrátnicí Zbrojnice, před novou budovou LF, před Teoretickými ústavy pro FZV, před menzou FTK, v budově B na PF nebo před budovou PřF – Envelopa). V ojedinělých případech a po předchozí domluvě na e-mailu vypujcka@upol.cz je možné vrátit knihy poštou (pouze jako doporučenou zásilku).

Otevírací doba Zbrojnice a fakultních poboček Knihovny UP:

Zbrojnice:
Po – Čt: 8:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 15:00
Noční studovna: zavřeno


Britské centrum:
Služby Britského centra jsou umožněny v obvyklé otevírací době.
Více informací čtěte na webu BC KUP.


Knihovna CMTF:
Po – Čt: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Pá: 9:00 – 12:00


Knihovna FTK: 
Po – Pá: 9:00 – 14:00


Knihovna FZV:
Po – Pá: 8:00 – 14:00


Knihovna LF:
Po – Pá: 8:00 – 14:00


Knihovna PF:
Po – Pá: 9:00 – 14:00 


Knihovna PřF:
Envelopa: Po – Pá: 8:00 – 14:00
Holice: Po – Čt: 8:00 – 13:00

Zpět