Informační vzdělávání

Základní informace

Pracoviště

Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

PracovniceMgr. Kristina Mikešová

kristina.mikesova@upol.cz

585 631 743

Oddělení informačního vzdělávání nabízí vyučujícím a akademickým pracovníkům školení, v rámci kterých se studenti naučí práci s elektronickými informačními zdroji a efektivnějšímu vyhledávání podkladů pro své práce. Na obsahu školení a jeho rozsahu je možné se domluvit.

Nabídka témat ke školení

Jak vyhledávat

Příprava před samotným vyhledáváním informací a rešeršní strategie, výběr klíčových slov, proximitní operátory, trunction, wild cards, ladění dotazů a úskalí vyhledávání na internetu.

EIZ I. – knihovní katalogy

Knihovní systémy a katalogy, katalog UP, katalog VKOL, katalogy nové generace, souborné katalogy, Česká národní bibliografie, lístkové katalogy – funkce a práce s katalogy, možnosti registrace a nadstavbových služeb.

EIZ II. – volně dostupné internetové zdroje

Internet, volně dostupné zdroje pro odbornou práci, neviditelný web, sémantické vyhledávání, webový archiv.

EIZ III.– licencované databáze

Typologie databází, možnosti práce s databázemi – základní, pokročilé vyhledávání, tezaurus, nadstavbové možnosti – alerty, sdílení, export, ukládání, získání plného znění článku, elektronické knihy na UP.

Digitální knihovny, digitální repozitáře a problematika OA

Šedá literatura a digitální repozitáře, digitální knihovny, Open Access, patenty, normy a firemní literatura.

Citace, citační analýza, citační software

Citace, citační analýza, citační software EndNote Web, Zotero nebo Citace PRO, autorsko-právní problematika, etika a plagiátorství, licence Creative Commons.

Publikační činnost

Formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce.