Informační vzdělávání

Základní informace

Pracoviště

Knihovna UP (Zbrojnice)
771 11 Olomouc, Biskupské náměstí 1
přízemí, č. dveří 159

PracovniceMgr. Bc. Barbora Malínek Číhalová

barbora.malinekcihalova01@upol.cz

585 631 743

Oddělení informačního vzdělávání nabízí vyučujícím, akademickým pracovníkům i studentům bezplatná školení, v rámci kterých se naučí práci s elektronickými informačními zdroji a efektivnějšímu vyhledávání podkladů pro své vědecké / odborné práce.

Na obsahu školení a jeho rozsahu je možné se kdykoli domluvit.

Nabídka témat ke školení

Jak vyhledávat

Příprava před samotným vyhledáváním informací a rešeršní strategie, výběr klíčových slov, proximitní operátory, trunction, wild cards, ladění dotazů a úskalí vyhledávání na internetu.

EIZ I. – knihovní katalogy

Knihovní systémy a katalogy, katalog UP, katalogy nové generace, souborné katalogy, Česká národní bibliografie – funkce a práce s katalogy, možnosti registrace a nadstavbových služeb.

EIZ II. – volně dostupné internetové zdroje

Internet, volně dostupné zdroje pro odbornou práci.

EIZ III.– licencované databáze

Typologie databází, možnosti práce s databázemi – základní, pokročilé vyhledávání, tezaurus, nadstavbové možnosti – alerty, sdílení, export, ukládání, získání plného znění článku, elektronické knihy na UP.

Citace, citační analýza, citační software

Citace, citační analýza, citační software Citace PRO, autorsko-právní problematika, etika a plagiátorství.

Publikační činnost

Formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce. Formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce. Problematika Open Access.