Digitální knihovny

Digitální knihovny  systematicky pracovávají a zprostředkovávají dokumenty v elektronické podobě, které v e-podobě přímo vznikly, nebo byly zpřístupněny digitalizací klasických dokumentů.

V České republice jsou digitálně zpřístupňovány např. fondy některých knihoven. Digitalizované knihy, které nejsou omezeny autorským právem, jsou pak volně přístupné, prostřednictvím katalogů digitalizovaných knih – digitálních knihoven historických fondů. Je možné nechat si udělat reprint takové knihy, nebo si knihu, která zatím není takto dostupná, nechat zdigitalizovat na zakázku.

V případě institucionálních či oborových digitálních knihoven, často nazývaných také repozitáře, či e-archívy, můžeme najít články autorů, kteří jsou s institucí spjati. Vyhledávání je zde zpravidla umožněno dle oborových kolekcí, autorů, klíčových slov atd. Tyto knihovny jsou často zaměřeny na konkrétní druhy dokumentů, zejména pak na kvalifikační práce, publikační činnost věd. pracovníků – články, sborníky, časopisy.

Volně dostupné digitalizované dokumenty

Digitální knihovny univerzit v ČR

DigiTool - digitální knihovna UK, včetně historické sbírky knihovny PF UK

Digitální knihovna Právnické fakulty MU Brno

Digitální knihovna Univerzity Pardubice - institucionální repozitář Univerzity Pardubice obsahuje především plné texty kvalifikačních prací, publikační činnost akademických pracovníků, plné texty časopisů, sborníků a skript.

Další digitální knihovny

Open DOAR  (Directory of Open Access Repositories) - Registr digitálních knihoven s otevřeným přístupem provozuje University of Nottingham, Velká Británie. Obsahuje přes 2000 záznamů institucionálních a oborových repozitářů a jiných typů digitálních knihoven z celého světa. Vyhledávat je možné podle několika kritérií, např. podle země (kontinentu), typu digitální knihovny, podle obsahového hlediska, typu dokumentů, jazyka záznamů apod.

Rozcestník pro právní historii