Užitečné odkazy

EU

Euroskop

Europa

EUR-lex - legislativa Evropské Unie, obsahuje Úřední věstník  EU

ISAP - informační systém pro aproximaci práva

Euroactiv

EU na dosah - průvodce informačními a poradenskými sítěmi EU v ČR