V prostorách Zbrojnice jsou až do konce roku k vidění tři výstavy

Čtvrtek 24. září 2020, 15:11

Výstava o Novém Zélandu je instalována v klubovně Zmijozel. Koláže z fotografií zachycují převážně přírodu a chráněná místa. Autory fotek jsou manželé Anna a Tomáš Nyklovi.

V prostorách časopisecké studovny je k vidění výstava s názvem Reformátorka Marie Terezie. Na devíti panelech představuje zajímavosti ze života této významné panovnice (jediné vládnoucí ženy na českém trůně), jejíž jméno je s budovou Zbrojnice neodmyslitelně spjato.

V klubovně Nebelvír je umístěna poslední ze tří výstav – Architektura českých knihoven ve 21. století. Ta ukazuje a porovnává jednotlivé univerzitní knihovny napříč republikou.

Informace a obrazovou dokumentaci k výstavě o Marii Terezii a architektuře knihoven poskytla paní Květa Hartmanová z Knihovny právnické fakulty univerzity Karlovy.

Výstavy jsou ve Zbrojnici k vidění do konce roku 2020.

 

Zpět