Týden s elektronickými informačními zdroji (19.–23. 2.)

pondělí 12. únor 2018, 8:51 – Text: DA

V rámci Akademického týdne připravila Knihovna UP celotýdenní vzdělávací akci na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů. Zájemci se mohou zastavit ve Zbrojnici, kde v přízemí najdou od 10 do 15 hodin infostánek, u kterého se dozvědí, jaké elektronické informační zdroje na UP jsou a jaké možnosti pro studenty a zaměstnance nabízejí. Kromě informací o databázích nebo o seminářích, kde se naučí, jak v nich vyhledávat, letáčků či ukázek na mobilních zařízeních, si účastníci budou moci odnést i různé propagační předměty (placky, tužky, propisky, tašky atp.). Kdo to má do Zbrojnice daleko, může využít některou z poboček Knihovny UP na jednotlivých fakultách, kde bude akce také paralelně probíhat.