Hygienická pravidla platná v prostorách Knihovny Univerzity Palackého

Pondělí 20. září 2021, 9:16

 

Pro pobyt v prostorách Knihovny UP platí následující hygienická pravidla:
- desinfekce rukou před vstupem do knihovny
- zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo nanorouškou
- dodržování rozestupů minimálně 2 m
- počet osob v prostorách Knihovny UP je limitován dle vládních nařízení – jedna osoba na 10 m2

Zpět