Britské centrum

Britské centrum KUP nabízí specializované služby v oblasti studia a výuky angličtiny, jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových certifikací. Knihovna Britského centra je otevřena pro nejširší veřejnost a je budována s cílem, aby každý zájemce o studium angličtiny našel materiály pro svoji jazykovou úroveň. Kompletní nabídku knihovny najdete v katalogu.

Kontaktní údaje

Knihovna UP - Britské centrum
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
GPS: N 49°59.59616', E 17°26.01220'
Telefon: 585 631 874
Email: bc@upol.cz

Otevírací doba

PondělíZavřeno
Úterý9 – 12, 13 – 17
Středa9 – 12, 13 – 17
Čtvrtek13 – 17
Pátek9 – 15
Sobota9 – 12
NeděleZavřeno

Změny otevírací doby

1. 3. – 12. 3.Zavřeno
30. 3. – 2. 4.Zavřeno
1. 5.Zavřeno
8. 5.Zavřeno
2. 7. – 13. 8.Zavřeno
28. 9. – 29. 9.Zavřeno
17. 11.Zavřeno
22. 12. 2018 – 1. 1. 2019Zavřeno

Empírový den 19. 5. 2018

Pracovníci

Mgr. Zuzana Hanelová (vedoucí centra)
Telefon: 585 631 877, 585 636 352 (pondělí)
Email: zuzana.hanelova@upol.cz

Mgr. Lenka Hanáková (knihovnice)
Telefon: 585 631 873
Email: lenka.hanakova@upol.cz

Mgr. Marcela Koupilová (knihovnice)
Telefon: 585 631 874
Email: marcela.koupilova@upol.cz

Podmínky členství a ceník

Podmínky členství

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení.

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. V Britském centru nelze platit bankovní kartou.

Ceník poplatků a placených služeb

Registrační poplatek pro veřejnost
(členství na 12 měsíců, žádné další výpůjční poplatky)
400,-
Registrace pro studenty a zaměstnance UPZdarma
Registrační poplatek pro absolventy UP
(členství na 12 měsíců, žádné další výpůjční poplatky)
100,-
Kopírování, formát A41,20
Tiskové výstupy z datových nosičů, Internetu1,20

Kurzy angličtiny pro pokročilé

PŘIHLÁŠKA

Kurzy jsou určeny pro všechny zájemce, nejen pro studenty nebo učitele angličtiny. Kurzy jsou součástí programu DVPP a vedou je zkušení a kvalifikovaní lektoři. Obsah je založen na nejnovějších poznatcích z oblasti ELT, vychází z formátu jazykových zkoušek pořádaných University of Cambridge (FCE, CAE, CPE) a zkušeností z dlouholeté úzké spolupráce s British Council. Zaměřují se na rozvíjení slovní zásoby a procvičování hlavních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech).

Akreditace MŠMT číslo: 17117/2012-25-378

Kurzy začínají v říjnu 2017 a končí v květnu 2018.

Cena kurzu zahrnuje 32 lekcí po 90 minutách, učebnici, úvodní rozřazovací test, zkoušku nanečisto, individuální poradenství a 50% slevu na využívání multimediální knihovny BC.

Kurzovné je možné uhradit hotově v Britském centru, nebo převodem na účet č.: 19-1096330227/0100, VS = 999616011, SS = Vaše datum narození. Kurzovné je možné uhradit ve dvou splátkách. Zaměstnanci UP, držitelé karty absolventa UP a absolventi našich předchozích kurzů mají slevu na kurzovném ve výši 5%.

Kurzy se konají v jazykové učebně BC (Knihovna UP, Biskupské náměstí 1) nebo v učebnách JŠ Uplift (tř. Svobody 26).

Základní informace

Ohlasy studentů

Všeobecné obchodní podmínky

Cambridgeské zkoušky

PŘIHLÁŠKA

Ve spolupráci s British Council pořádáme mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. Cambridgeské zkoušky, které patří mezi nejuznávanější mezinárodní jazykové kvalifikace. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů používat angličtinu v autentických životních situacích.

Další informace o zkouškách, termínech, registracích a certifikátech

Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta UP poskytuje mimořádné stipendium za složení zkoušek.

Stipendium FF UP

Stipendium PřF UP

Úrovně cambridgeských zkoušek

Přehled přípravných materiálů a doporučené literatury

Stipendijní podpora pro studenty PřF UP

Individuální registrace

Ke zkoušce se můžete registrovat onlineProsím, nepoužívejte při registraci diakritiku.  Po správném provedení registrace obdržíte automatické potvrzení na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste při registraci uvedli. Vaše registrace je platná teprve po uhrazení celého poplatku za zkoušku (v hotovosti, bankovním převodem nebo složenkou), a to nejpozději do 3 dnů od Vašeho zaregistrování. Variabilní symbol pro Olomouc je 9006, doklad o zaplacení prosím zašlete na bc@upol.cz.

Hromadné registrace

Školám a firmám nabízíme možnost hromadné registrace kandidátů. V rámci hromadné registrace komunikujeme s institucí jako zástupcem kandidátů a poskytujeme jí veškeré informace. Instituce hradí poplatky za kandidáty hromadně. Pro hromadnou registraci je třeba nejprve odeslat kontaktní údaje vaší společnosti do registračního systému. Hromadné registrace je potom možné provádět zde.

Průvodce online registrací pro instituce

Formulář souhlasu s fotografováním uchazeče mladšího 15 let

Zkoušky na počítači

V současné době máte možnost skládat Cambridgeské zkoušky PET, FCE a CAE v počítačové podobě. Jejich rozsah, obtížnost, průběh rozhovoru a platnost certifikátu jsou stejné jako u papírové formy.

Úspěšní kandidáti počítačových zkoušek obdrží mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge ESOL totožný s certifikátem ze zkoušky složené v papírové formě.

Seznamte se s prostředím testu

Rozšířené hodnocení výsledků Cambridgeských zkoušek

Rozšířené hodnocení (Extended Certification) přináší kandidátům Cambridgeských zkoušek přesnější zařazení jejich výsledků v Evropském referenčním rámci pro jazyky. (Common European Framework of Reference - CEFR)

Kandidát s nadprůměrnými výsledky (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Příklad: Kandidát, který získá hodnocení A při zkoušce Cambridge English: First, získá FCE certifikát o dosažení úrovně C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož hodnocení je nižší než C získá nově také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Příklad: Kandidát, který nezíská  dostatečné bodové ohodnocení – alespoň pro úroveň C ve zkoušce Cambridge English: Advanced, může získat certifikát potvrzující jeho úroveň B2, což je úroveň o jeden stupeň nižší C1 odpovídající úspěšně složené zkoušce CAE.

Pretests (Cambridgeské zkoušky nanečisto)

PŘIHLÁŠKA

Ve spolupráci s jazykovou školou UPLIFT pořádáme pravidelně Cambridgeské zkoušky nanečisto. Pod vedením zkušených odborníků si vyzkoušíte všechny části zkoušky za podmínek odpovídajících skutečné zkoušce. Přesný časový harmonogram a místo konání závisí na počtu přihlášených. Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou rezervaci!

Další informace

Rozřazovací testy v Britském centru

Otestujte si své znalosti angličtiny pomocí rozřazovacích testů, které jsou dispozici na počítačích ve studovně Britského centra. Testy Vám pomohou vybrat si jazykovou zkoušku, kurz nebo studijní materiály odpovídající Vaší jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Nabízíme Oxford Quick Placement Test a Cambridge Placement Test, což jsou interaktivní testy zahrnující poslech, čtení, gramatiku a slovní zásobu. Skládají se bez použití slovníku, nevystavuje se žádné potvrzení o dosažené úrovni, testování je anonymní, výsledky jsou k dispozici pouze Vám.

Knihovní fond

V Britském centru KUP najdete knihovnu s unikátní nabídkou literatury vhodné pro všechny zájemce o studium angličtiny. Kompletní nabídku knihovny najdete v katalogu

Co nabízíme

 • učebnice pro všechny jazykové úrovně
 • zjednodušená četba s CD
 • kurzy na DVD
 • slovníky a gramatiky
 • filmy v původním znění (s anglickými titulky)
 • hudba na CD, multimediální CD-ROM
 • obchodní a odborná angličtina pro všechny úrovně
 • reálie Velké Británie (v knižní i multimediální podobě)
 • současná i klasická beletrie (v knižní i multimediální podobě)
 • britské časopisy
 • materiály ke cambridgeským zkouškám
 • materiály ke zkoušce TOEFL
 • odborná literatura pro učitele angličtiny
 • jazykové testy všech úrovní (s klíči)

Dostupné úrovně studijních materiálů

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced
 • Proficiency

Partnerství

Ve spolupráci s různými partnery realizujeme řadu vzdělávacích, literárních a společenských projektů. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás.

British Council

British Council vznikl v roce 1934, má pobočky ve více než 100 zemích na celém světě a patří mezi hlavní světové organizace pro vzdělání a kulturu. Projekty, které British Council pořádá v oblasti umění, vědy, řízení, sportu a anglického jazyka, napomáhají budování oboustranně prospěšných vztahů mezi lidmi ve Spojeném království a v ostatních zemích a šíření povědomí o britské kreativitě a úspěších.

Pro učitele a studenty angličtiny jsou určeny např. projekty LearnEnglish, Teaching English nebo LearnEnglish Mobile.

British Council se rovněž významně podílí na obnovování fondu knihovny a objednávání periodik.

Odkazy na další aktuální projekty

Partnerské knihovny

British Council spolupracuje v současné době s deseti partnerskými knihovnami. Knihovny mají různé zřizovatele a členství je vzájemně nepřenosné.

Přehled partnerských knihoven

Nakladatelství

Díky spolupráci se zástupci některých britských nakladatelství zaměřených na English Language Teaching and Learning si v Britském centru můžete prohlédnout ukázky z jejich nejnovější produkce.

K nahlédnutí jsou rovněž katalogy a ceníky celé řady britských nakladatelství.

Přehled nakladatelství a distributorů (včetně kontaktů)

Užitečné odkazy

British Council - Informace o projektech a službách našeho hlavního partnera

Jazyková škola UPLIFT - Jazyková škola Filozofické fakulty UP

Cambridge English - Informace o mezinárodních zkouškách  z angličtiny

English in Britain - Akreditované kurzy angličtiny ve Spojeném království

Education UK - Britské školství online

Flo-Joe - Příprava k jazykovým zkouškám FCE a CAE

IELTS - Příprava ke zkoušce IELTS

TeachingEnglish - Webová platforma pro učitele angličtiny