Projekty řešené Knihovnou UP v oblasti EIZ

Informace o projektech

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Bibliograficko-informační služby
779 00 Olomouc, Biskupské náměstí 1
Mgr. Kristina Mikešová, tel. 585 631 722, email kristina.mikesova@upol.cz

Probíhající projekty

Realizované projekty

  • LR1308: Rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (NK ČR) - O projektu
  • LR1301: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (NTK) - O projektu
  • LR1305: Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (ZČU) - O projektu
  • LR1307: Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA) (MU) - O projektu
  • LR1312: Integrovaný přístup do EIZ pro vybrané exaktní obory a psychologii (UK)
  • INFOZ – Informační zdroje pro výzkum (2010-2011)
  • 1N - Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
  • LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj (2000-2003)
  • LB - Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (1998-2000)

 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)